Magnet rad

U Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ u utorak, 02.10.2018. godine s početkom u 11.00 sati, bit će upriličena svečanost povodom puštanja u rad nove medicinske opreme na Odjeljenju za radiološku dijagnostiku i to aparata za magnetnu rezonancu (MRI) i CT aparata.
Istoga dana će biti otvorena i dnevna bolnica koja je opremljena modernom opremom za praćenje vitalnih funkcija pacijenata.
Novi CT aparat posjeduje programe koji pored dosadašnje dijagnostike omogućavaju širenje spektra usluga, vremensko skraćenje pregleda, kao i smanjanje doze zračenja prilikom snimanja.
Novi aparat za magnetnu rezonancu je jačine 1,5 Tesla. Ovo je drugi uređaj za magnetsku rezonancu u Općoj bolnici, i u velikoj će mjeri smanjiti liste čekanja za preglede i poboljšati mogućnosti dijagnostičkih pretraga.
Predstavnicima medija će se obratiti:

  • Prim. dr. Zlatko Kravić, direktor Opće bolnice
  • Ministrica zdravstva Kantona Sarajevo, Zilha Ademaj

Misija

Javne nabavke

JN OBS

UO OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata