11. juli 1995- 11. juli 2021

cvijet srebrenica

Suosjećmo sa žrtvama etničkog čišćenja i tragičnog stradanja srebreničkih Bošnjaka u najvećem zločinu počinjenom u Evropi nakon II svjetskog rata.

Zastava

Ispred Opće bolnice „ Prim. dr. Abdulah Nakaš“ u Sarajevu spuštena je zastava na pola koplja.