Indeks članka

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2024. god.

Odluke o izmjenama i dopunama Plana nabavki:

Odluka o usvajanju Plana nabavke za 2024.g.

 

Anex 2 dio B zakona:

  

Izuzeće iz primjene Zakona član 10:

 

Odluke o pokretanju postupaka javnih nabavki putem direktnog sporazuma za nabavke roba, usluga i radova na godišnjem nivou za 2024. godinu:

 

Odluke o izboru za direktne sporazume: 

 

Februar  2024 

Misija i vizija

Misija

JU OBS

Akreditacija OBS Akaz Small

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI