Za osobe sa poteškoćama u kretanju veći je problem nedekvatan fizički pristup nego sama komunikacija

INSK 1
Za uposlenike JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ danas je upriličeno treće po redu ovogodišnje predavanje iz edukacionog serijala o komunikaciji osoblja sa pacijentima koji imaju poteškoće sa govorom, vidom, kretanjem, sluhom ili nekom drugom vrstom poteškoća.
Današnje predavanje na temu „Komunikacija i pristup osobama sa poteškoćama u kretanju“ je održala dr. Belma Goralija.

U okviru predavanja, dr. Goralija, koja je i sama osoba sa otežanim kretanjem, iznijela je neka svoja najvažnija zapažanja o problemima koji se javljaju u pristupu i kominikaciji sa osobama koje su vezane za kolica. To su najčešće: neadekvatan fizički pristup institucijama, pa i zdravstvenim; neobezbjeđen adekvatan pristup toaletima unutar institucija; potreba za obezbjeđenjem adekvatnog vizuelnog kontakta prilikom komuniciranja sa osobom u kolicima (najpoželjnije je da i druga osoba sjedi); preporuke za pravila ponašanja kod prvog kontakta sa invalidnim osobama koji treba da počne sa predstavljanjem te pitanjem kako se osobi sa poteškoćama može pomoći i sl.

INSK 2
Ovaj serijal edukativnih predavanja se realizuje u okviru pilot projekta implementacije Inkluzivnih standarda za osobe s invaliditetom, a kojeg JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ provodi u saradnji sa Agencijom za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ).

Misija

Javne nabavke

JN OBS

UO OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata