BBF akaz2018 2

U Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, će u četvrtak, 22.02.2018. godine, s početkom u 11,00. sati biti upriličena prigodna svečanost povodom dodijele akreditacije za kvalitet „Bolnica prijatelj beba“, Odjeljenju za ginekologiju i akušerstvo. Radi se o fokusiranoj akreditaciji sa procentom ispunjenih akreditacijskih standarda za Bolnice prijatelje beba u iznosu od 98%. Akreditacija za kvalitet se dodijeljuje, pored ostalog, zbog promovisanja dojenja, ali i uloženog napora na unaprijeđenju kvaliteta zdravstvenih usluga koje se pružaju pacijentima u svakodnevnom radu.
Uručivanje akreditacije će se održati u konferencijskoj sali na II spratu upravne zgrade Opće bolnice.

Javne nabavke

JN OBS

UO OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata