Vizija

Vizija
Da budemo lideri javnog zdravstva ali, i javno-privatnog partnerstva u zdravstvu Bosne i Hercegovine.
Da podignemo nivo zdravstvene usluge i zdravstvenog sistema Kantona Sarajevo, Fderacije BiH i Bosne i Hercegovine.
Da stvorimo uslove pružanja zdravstvene usluge u domenu izvrsnosti, kontinuiranim razvojem sistema kontrole kvaliteta i sigurnosti i sistema upravljanja rizikom.
Da razvijamo i podržavamo inicijativu razvoja novih odnosa u zdravstvu, zdrave odnose javnih i privatnih zdravstvenih ustanova i da aktivno utičemo na kreiranje boljeg poslovnog ambijenta.
Da stvorimo instituciju bolju od njenih pojedinaca i da budemo sinonim za ustanovu, koja posluje u duhu s vremenom, koje dolazi.

 Misija

Misija
Da pružimo usluge savremene medicine zasnovane na dokazima, dostupne 24h, vrhunskog kvaliteta i nivoa, koje su potpuno prilagođene željama i potrebama pacijenta.
Nastojimo da našim pacijentima omogućimo širok spektar usluga i da na jednom mestu mogu da riješe svoje zdravstvene probleme. Težimo da pacijentu za najkraće moguće vrijeme, obezbjedimo ljekara, koji je ekspert za pacijentov problem u datom trenutku.
Naši ljudi su sposobni, vrhunski obučeni profesionalci, koji su usvojili najviši etički kodeks poslovanja i u stanju su da obave i najdelikatnije zadatke.

 

Vrijednosti
Pacijent u središtu pažnje
Briga za pacijenta je srž svih naših aktivnosti. Briga mora biti kontinuirana i da ne prestane onog momenta kada napusti zdrastvenu ustanovu. Težit ćemo da u pacijentu dobijemo partnera u rješavanju njegovih problema.


Fokus na zaposlene
Vrednovat ćemo i podržavati naše zaposlene. Stvarat ćemo izazovno okruženje u kojem se prepoznaje kvalitetan i human rad i empatičan odnos prema bolesniku. Promovisat ćemo kontinuirano učenje i usavršavanje zaposlenih, da razvijaju ličnu kulturu i da prihvataju promjene i budu otvoreni za nove inicijative. Posebnu pažnju posvetit ćemo razvijanju svijesti i kulturi kontrole i unapređnja kvaliteta i sigurnosti u pružanju zdravstvenih ustanova.


Timski rad
Podstičemo zaposlene da demonstriraju posvećenost timskom radu i zajedničkim ciljevima, da pomažu jedni drugima, da budu uspješni i da sarađuju i grade partnerske odnose sa našim klijentima.


Radna etika
U obavljanju svakodnevnih aktivnosti, težit ćemo najvećim standardima poštenja, integriteta i profesionalizma.
Njegovat ćemo etički kodeks kod zaposlenih i tražiti da budu pošteni i odgovorni i prema sebi i prema drugima. Naše djelovanje bit će bez predrasuda, po bilo kojoj osnovi, a obaveza čuvanja medicinske tajne, imperativ.


Odgovornost prema zajednici
Bit ćemo otvoreni, pošteni i transparentni prema zajednici u težnji da zajedno ostvarimo zdravo, sigurno i ugodno okruženje. Trudit ćemo se da čuvamo prirodu i pomažemo one kojima je pomoć neophodna. Razvijat ćemo kulturu saradnje među zdravstvenim ustanovama ,bez obzira da li su državne ili privatne. Konkurenciju ćemo poštovati i podsticati otvaranjenje novih javno-privatnih zdravstvenih ustanova. Aktivno učestvovati u promjeni zakonskih regulativa i pravljenju boljeg poslovnog ambijenta u cilju integracije u evropske i svjetske tokove.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

KURS ANESTEZIJE

Plakat SAF XVI