Vizija

Vizija
Da budemo lideri javnog zdravstva ali, i javno-privatnog partnerstva u zdravstvu Bosne i Hercegovine.
Da podignemo nivo zdravstvene usluge i zdravstvenog sistema Kantona Sarajevo, Fderacije BiH i Bosne i Hercegovine.
Da stvorimo uslove pružanja zdravstvene usluge u domenu izvrsnosti, kontinuiranim razvojem sistema kontrole kvaliteta i sigurnosti i sistema upravljanja rizikom.
Da razvijamo i podržavamo inicijativu razvoja novih odnosa u zdravstvu, zdrave odnose javnih i privatnih zdravstvenih ustanova i da aktivno utičemo na kreiranje boljeg poslovnog ambijenta.
Da stvorimo instituciju bolju od njenih pojedinaca i da budemo sinonim za ustanovu, koja posluje u duhu s vremenom, koje dolazi.

 Misija

Misija
Da pružimo usluge savremene medicine zasnovane na dokazima, dostupne 24h, vrhunskog kvaliteta i nivoa, koje su potpuno prilagođene željama i potrebama pacijenta.
Nastojimo da našim pacijentima omogućimo širok spektar usluga i da na jednom mestu mogu da riješe svoje zdravstvene probleme. Težimo da pacijentu za najkraće moguće vrijeme, obezbjedimo ljekara, koji je ekspert za pacijentov problem u datom trenutku.
Naši ljudi su sposobni, vrhunski obučeni profesionalci, koji su usvojili najviši etički kodeks poslovanja i u stanju su da obave i najdelikatnije zadatke.

 

Vrijednosti
Pacijent u središtu pažnje
Briga za pacijenta je srž svih naših aktivnosti. Briga mora biti kontinuirana i da ne prestane onog momenta kada napusti zdrastvenu ustanovu. Težit ćemo da u pacijentu dobijemo partnera u rješavanju njegovih problema.


Fokus na zaposlene
Vrednovat ćemo i podržavati naše zaposlene. Stvarat ćemo izazovno okruženje u kojem se prepoznaje kvalitetan i human rad i empatičan odnos prema bolesniku. Promovisat ćemo kontinuirano učenje i usavršavanje zaposlenih, da razvijaju ličnu kulturu i da prihvataju promjene i budu otvoreni za nove inicijative. Posebnu pažnju posvetit ćemo razvijanju svijesti i kulturi kontrole i unapređnja kvaliteta i sigurnosti u pružanju zdravstvenih ustanova.


Timski rad
Podstičemo zaposlene da demonstriraju posvećenost timskom radu i zajedničkim ciljevima, da pomažu jedni drugima, da budu uspješni i da sarađuju i grade partnerske odnose sa našim klijentima.


Radna etika
U obavljanju svakodnevnih aktivnosti, težit ćemo najvećim standardima poštenja, integriteta i profesionalizma.
Njegovat ćemo etički kodeks kod zaposlenih i tražiti da budu pošteni i odgovorni i prema sebi i prema drugima. Naše djelovanje bit će bez predrasuda, po bilo kojoj osnovi, a obaveza čuvanja medicinske tajne, imperativ.


Odgovornost prema zajednici
Bit ćemo otvoreni, pošteni i transparentni prema zajednici u težnji da zajedno ostvarimo zdravo, sigurno i ugodno okruženje. Trudit ćemo se da čuvamo prirodu i pomažemo one kojima je pomoć neophodna. Razvijat ćemo kulturu saradnje među zdravstvenim ustanovama ,bez obzira da li su državne ili privatne. Konkurenciju ćemo poštovati i podsticati otvaranjenje novih javno-privatnih zdravstvenih ustanova. Aktivno učestvovati u promjeni zakonskih regulativa i pravljenju boljeg poslovnog ambijenta u cilju integracije u evropske i svjetske tokove.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava