0000 OBS Naslovna 2022

U Općoj bolnici “ Prm. dr. Abdulah Nakaš” Sarajevo od 04. septembra ove godine počinje s radom Kabinet za maksilofacijalnu hirurgiju. Kabinet će raditi ponedjeljkom, srijedom i petkom od 08. do 12. sati za preglede i kontrole, a iza 12.sati za operativne zahvate na dnevnoj hirurgiji.
Ordinirajući ljekar u novog Kabinetu je prof. dr. Faris Fočo, spec maksilofacijalne hirurgije i subspecijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije.
Pacijenti se za ovaj pregled  naručuju kod ljekara u primarnoj zdravstvenoj zaštitu.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

KURS ANESTEZIJE

Plakat SAF XVI