0000 OBS Naslovna 2022

U Općoj bolnici “ Prm. dr. Abdulah Nakaš” Sarajevo od 04. septembra ove godine počinje s radom Kabinet za maksilofacijalnu hirurgiju. Kabinet će raditi ponedjeljkom, srijedom i petkom od 08. do 12. sati za preglede i kontrole, a iza 12.sati za operativne zahvate na dnevnoj hirurgiji.
Ordinirajući ljekar u novog Kabinetu je prof. dr. Faris Fočo, spec maksilofacijalne hirurgije i subspecijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije.
Pacijenti se za ovaj pregled  naručuju kod ljekara u primarnoj zdravstvenoj zaštitu.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava