corona temp

Od danas (petak, 13. mart) svim pacijentima koji dolaze u Opću bolnicu „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, kao i svim uposlenicima , kao preventivna mjera zbog koronavirusa, mjeri se tjelesna temperatura bezkontaktnim toplomjerom, prije ulaska u ovu zdravstvenu ustanovu.
Pacijenti kod kojih se zabilježi povišena temperatura bit će odmah upućeni u ambulantu za febrilna stanja.
Uposlenici bolnice kod kojih se eventualno pojavi povišena tjelesna temperatura, bit će vraćeni kući i stavljaju se pod nadzor Doma zdravlja.
Inače, sa pojavom nepovoljne epidemiološke situacije izazvane korona virusom, u Općoj bolnici je formiran bolnički Krizni štab, koji je sastavljen od 17 uposlenika, koji imaju zadatak da prate higijensko-epidemiološku situaciju i donose mjere u skladu sa uputama Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo.
Podsjećamo da su ranije zabranjene posjete pacijentima, a u bolnici su pojačane higijenske i druge mjere te je uvedeno obavezno korištenje zaštitnih maski. Također, prema Naredbi Kriznog štaba a u cilju prevencije širenja koronavirusa u Općoj bolnici će se obavljati samo neophodni specijalističko-konsultativni pregledi, po procjeni specijaliste i tima porodične medicine.
Mole se pacijenti da bez prijeke potrebe ne dolaze u bolnicu, kao i bez uputnice Doma zdravlja ili urgentnim danima Hitne medicinske pomoći, kako bi se zaštitilo zdravlje naših građana.

Misija

Akreditacija OBS Akaz Small

Javne nabavke

JN OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata