OB gripa

Opća bolnica "Prim.dr. Abdulah Nakaš"  je prva zdravstvena ustanova u BiH koja u svom radu uvodi standarde za osobe s invaliditetom. Ovaj proces je  važan za sve pacijente, a posebno za osobe s invaliditetom kojima će uvođenje ovih standarda direktno poboljšati kompletan pristup zdravstvenoj zaštiti.

Ovim povodom je za uposlenike Opće bolnice planirana kontinuirana edukacija, a u četvrtak, 25.01.2018. godine, će biti upriličeno predavanje o temi: „Upotreba ortopedskih pomagala“.

Predavači su dr. Ranko Čović, menadžer kvaliteta u Općoj bolnici te predstavnici kompanije Otto Bock Adria Sarajevo, koja se bavi ortopedskim pomagalima.

Na ovo predavanje su pozvani predstavnici udruženja osoba s invaliditetom kao i predstavnici resornih ministarstava Kantona Sarajevo.

Predavanje počinje u 13,30 u konferencijskoj sali na II spratu upravne zgrade.

Javne nabavke

JN OBS

UO OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata