Daris rad2

Medicinski tehničari Slađana Kokorović, Amara Baftić, Edin Đono i Daris Nevesinjac sa Odjeljenja za urgentnu medicinu Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, te Elvedin Dervišević, glavni medicinski tehničar Bolnice, učestvovali su na II Nacionalnom Kongresu Unije udruženja medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Republike Srbije.
Stručni skup na kojem su zdravstveni profesionalci razmijenili mišljenja i iskustva, održan je na Tari od 07. do 11.novembra ove godine.
Rad koji su medicinski tehničari, Daris Nevesinjac i Edin Đono prezentirali na prošlogodišnjem Kongresu, objavljen je u časopisu „Vizija“, glasilu Unije udruženja medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Republike Srbije.- časopis „Vizija“ se prevashodno bavi sestrinstvom i razvojem sestrinske prakse te jačanjem profesionalnog identiteta medicinskih sestara/tehničara.

Objavljeni rad možete pogledati OVDJE!

Misija

Javne nabavke

JN OBS

UO OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata