OBS i KS

Od 17. jula do 23. oktobra ove godine i uvođenja novog načina rada u Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ je rođeno 397 beba.
U ovom periodu je urađeno je 3055 operacija (elektivne, hitne i ambulantne) te pruženo 316 166 usluga a samo na Urgentnom centru u ovom periodu je pregledano skoro 10 hiljada pacijenata.

Na hospitalizaciji je za tri mjeseca bilo 3100 pacijenata a otpušteno kući 3409.

Učinak na nekim bolničkim odjelima je sljedeći:
Odjeljenje za radiologiju 23 349 pregleda,
Odjeljenje za hirurgiju 15 538 pregleda,
Odjeljenju za internu medicinu 8 202 pregleda,
Odjeljenju za ginekologiju 3 966 pregleda,
Odjeljenju za neurologiju 3544 pregleda,
Odjeljenje za intenzivnu njegu i terapiju (OET+ spinalna anestezija +pregledi) 2444.
Medicinsko-biohemijski laboratorij Opće bolnice u ovom periodu je pružio 11680 usluga.