Donacija jan21

Farmaceutska kompanija Abbvie d.o.o. donirala je danas Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo, ultrazvučni aparat koji posjeduje multrafrekventnu sondu 3.75 MHZ za color doppler krvnih sudova i abdominalinih organa, vodilicu za biopsiju u navedenoj sondi, linearnu sondu za vizualizaciju površnih tkiva i krvnih žila, i sondu od 7.5 MHZ ,za postavljanje centralnih venskih katetera sa dopplerom, software-ima i printerom.
Prof.dr. Ismet Gavrankapetanović, vršilac direktora Opće bolnice i prof. dr. Azra Husić Selimović, specijalista interne medicine, subspecijalista gastroenterohepatolog , zahvalili su predstavnicima kompanija Abbvie ,na vrijednom medicinskom aparatu, prvom ovakve vrste u Općoj bolnici, koji će omogućiti kvalitetniju uslugu našim pacijentima.

Radi se o sofisticiranom ultrazvučnom aparatu, koji će danas biti instaliran u Kabinetu za gastroenterohepatološku dijagnostiku na Odjeljenju za interne bolesti, pomoću kojeg ćemo omogućiti kvalitetniju i precizniju dijagnostiku, a potom i terapiju, za pacijente oboljele od bolesti probavnog trakta , bolesti jetre,upalnih bolesti crijeva i drugih gastrointestinalnih oboljenja, uključujući i maligne bolesti- rekao je između ostalog prof. Gavrankapetanović, i u ime pacijenata i osoblja Opće bolnice uputio iskrenu zahvalnost donatorima.