0000 OBS Naslovna 2022

U posljednja 24 sata na hospitalizaciju u Opću bolnicu „ Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo primljen je 51 pacijent, a 73 je završilo bolničko liječenje i otpušteni su iz ustanove. Na Urgentnom centru opservirano je 108 pacijenta, od kojih je 12 primljeno na bolničko liječenje. Na Odjeljenju za radiološku dijagnostiku urađeno je 363 pregleda, među kojima je bilo 19-CT dijagnostike, 29-RTG pluća, 219-UZ dijagnostike, 18-MRI dijagnostike itd.
Na Kabinetu za ortopediju jučer je bilo 85 pregleda, Kabinetu za akušerstvo 57, Kabinetu za opću hirurgiju 39, Kabinetu za kardiologiju 53, Kabinetu za ginekologiju 37, Kabinetu za dermatovenerologiju 25, Kabinetu za neurologiju 47, Kabinetu za urologiju 26, Odsjeku za nuklearnu medicinu 57, Kabinetu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju 31, Kabinetu za opću internu medicinu 24, Ambulanti za anesteziološke preglede 28, Kabinetu za pedijatriju 22, Kabinetu za dijabetologiju 17, Kabinetu za otorinolaringologiju 33, Kabinetu za gastroenterologiju 27, Ambulanti za terapiju bola 9, Kabinetu za pulmologiju 15, Kabinetu za oftalmologiju 44, Savjetovalištu za infektologiju 7,Odsjeku za patologiju sa prosekturom 43, Odsjeku za mikrobiološku dijagnostiku 49, Odsjeku za kliničku laboratoriju 317 itd.
Prethodnog dana u Općoj bolnici su rođene 3 bebe, a u operacionim salama je urađeno 26 operacija. Ukupno je bilo 1.601 pregled i 5.560 pruženih zdravstvene usluga.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava