KURS IZ AKUŠERSKIH OPERACIJA

Kurs gin ill

U Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš" od 31.03 - 01.04.2017. godine, bit će organiziran „Prvi kurs iz akušerskih operacija". Ovaj naučni skup uz Opću bolnicu organizira Zavod za ginekologiju, perinatologiju i neplodnost „Mehmedbašić" Sarajevo u saradnji sa KB „Sveti Duh" Zagreb-Klinika za ginekologiju i porodništvo i Hrvatskim katoličkim sveučilištem Zagreb.
Predavanja i praktične vježbe će držati ugledni stručnjaci iz oblasti opstetricije: prof.dr. sc.Senad Mehmedbašić, prof.dr. sc. Dubravko Habek, mr.sc. Matija Prka, doc.dr.sc. Ana Luetić, prim. dr. Boris Ujević, doc.dr. sc. Hasan Karahasan i drugi. Posebna pažnja bit će posvećena regionalnoj saradnji i razmjeni iskustava. Predavanja su namijenjena specijalistima, specijalizantima i babicama.

Kompletan Program možete pogledati OVDJE.

 
Više članaka...
Anketa
Da li ste imali iskustva sa korupcijom u Bolnici?
 
Javne nabavke

JN OBS

Lokacija bolnice

adres

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014