IzolatorijOBS

Sa izvijesnim zakašnjenjem planirani radovi u Izolatoriju za liječenje covid pozitivnih pacijenata u Općoj bolnici "Prim. dr. Abdulah Nakaš" su nastavljeni nakon prethodno završenih administrativnih procedura i odabira najpovoljnijeg izvođača radova. U ponedjeljak , ove sedmice je održan radni sastanak predstavnika svih učesnika u ovom procesu: projektanata, izvođača radova i nadzornih inženjera iz Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, UNDP-a i Opće bolnice.U ovoj , prvoj fazi planirano je osposobljavanje prizemlja Izolatorija u koji će se moći zbrinuti 44 pacijenta u kohortnom smještaju, sa lakše i srednje teškom kliničkom slikom ,te formiranje ambulanti i priručne laboratorije. Vlada KS je za prvu fazu adaptacije i rekonstrukcije Izolatorija Opće bolnice osigurala milion KM a cijeli posao vodi UNDP .
Nakon završenih građevisnskih i drugih radova objekat će se opremiti potrebnom medicinskom i drugom opremom a dio je već dobiven iz donacije Evropske unije ( 4 respiratora ). Uz medicinsko osoblje Opće bolnice u Izolatoriju bi svoje prvo zaposlenje, na šest mjeseci, trebalo dobiti 36 medicinskih radnika i to 12 ljekara i 24 medicinske sestre, koje bi plaćao Zavod za zapošljavanje KS u okviru programa borbe protiv pandemije Covid 19.
U drugoj fazi adaptacije Izolatorija Opće bolnice planiran je nastavak radova na prvom spratu. Kapacitet ovog dijela objekta je 100 kreveta a imao bi i operacione sale za hiruške pacijente koji boluju od zaraznih bolesti kao i za porodilje pozitivne na koronavirus.
Kada dođe do značajnog pada ovog oboljenja u Izolatoriju bi se osposobio mali infektivni odjel sa pulmologijom i odjelom za prljavu hirurgiju u kojem bi se liječili pacijenti od opasnih infektivnih bolesti i u slučaju pojave neke zarazne bolesti , pacijenti bi se mogli odmah hospitalizirati.
Prema očekivanjima Izolatorij Opće bolnice trebao bi biti završen i spreman za prijem pacijenata do kraja ove godine, a po ugledu na sarajevski i u drugim bh. sredinama izolatoriji će se graditi u blizini bolnica.