saradnja slo sa

Mr.sci.med. dr. Tarik Muharemović, specijalista ortopedije u Općoj bolnici „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ , krajem prošlog mjeseca je bio na usavršavanju u slovenačkoj Ortopedskoj bolnici „Valdoltra“ u Ankaranu .
Dr. Muharemović je boravio na Odjelu za hirurgiju stopala i skočnog zgloba, a boravak je organiziran zahvaljujući velikoj susretjivosti svjetski priznatog ortopedskog hirurga dr.med. Jurija Štalca, kojem je uža specijalnost hirurgija stopala i skočnog zgloba. Inače , bolnica „Valdoltra „ se bavi najkompleksnijim slučajevima iz obasti ortopedske hirurgije i svrstava se među najvećim ortopedskim ustanovama na prostoru Balkana.

Tarik Muharemovic

Mr.sci.med. dr. Tarik Muharemović

Ova edukacija organizirana je s ciljem unapređenja znanja iz oblasti hirurgije stopala, jer je plan da se u Općoj bolnici u rutinsku praksu uvedu procedure ortopedskih operacija na stopalima i skočnom zglobu. To se prvenstveno odnosi na artroskopske procedure na skočnom zglobu, artrodeze skočnog zgloba, korektivne osteotomije na stopalu i slično.

Misija

Javne nabavke

JN OBS

UO OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata