SlikaOBS corona

U cilju prevencije širenja koronavirusa a prema Naredbi Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, u Općoj bolnici „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ će se obavljati samo neophodni specijalističko-konsultativni pregledi, po procjeni specijaliste i tima porodične medicine.
Krizni štab Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo u cilju daljnjeg praćenje situacije i poduzimanje mjera radi sprečavanja i ranog otkrivanja bolesti izazvane novim koronavirusom, je naložio svim zdravstvenim ustanovama u Kantonu Sarajevo, da pacijente sa akutnim respiratornim simptomima i febrilna stanja ne upućuju direktno na Kliniku za infektivna oboljenja ili na Kliniku za plućne bolesti i TBC KCUS-a i Opću bolnicu “Prim. dr. Abdulah Nakaš”.

Osobe koje imaju akutne respiratorne simptome i febrilna stanja, a nisu pod zdravstvenim nadzorom, nemaju istoriju putovanja u ugrožena područja, u prethodnih 14 dana, kao ni kontakt sa osobama koje su putovale u ugrožena područja, potrebno je da pozovu dežurne brojeve telefona nadležnih Domova zdravlja Kantona Sarajevo, kako bi dobile savjet i instrukcije za dalje postupanje.

Samoinicijativni odlazak u Hitnu medicinsku pomoć ili urgentne centre Opće bolnice “ Prim. dr .Abdulah Nakaš ” i KCUS-a je kršenje Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti FBiH.

U Općoj bolnici "Prim. dr. Abdulah Nakaš“ i dalje je na snazi zabrana svih posjeta pacijentima .U ovoj zdravstvenoj ustanovi je obustavljena i praksa za đake srednjih zdravstvenih škola i studente fakulteta zdravstvenih usmjerenja a obustavljen je i rad svih volontera.

Misija

Akreditacija OBS Akaz Small

Javne nabavke

JN OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata