000 CUM 2022

U predhodna tri dana na hospitalizaciju u Opću bolnicu „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ primljeno je 68 pacijenta, a 78 je otpušteno iz Ustanove.
Na Urgentnom centru je pregledano 283 pacijenata.
U ovoj zdravstvenoj ustanovi u navedenom periodu je bilo ukupno 1.951 pregleda, među kojima je 532 urađeno na Odjeljenju za radiološku dijagnostiku, 650 na Odsjeku za kliničku laboratoriju, 67 na Kabinetu za ortopediju , 53 na Kabinetu za akušerstvo, 13 na Kabinetu za otorinolaringologiju, 38 na Kabinetu za neurologiju, 102 na Kabinetu za opću hirurgiju.
Na Kabinetu za ginekologiju je pregledano 11pacienata, te 44 na Kabinetu za pedijatriju.
U ovoj zdravstvenoj ustanovi u predhona tri dana rođeno je 10 beba, a u operacionim salama je urađeno 7 hitnih operacija.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava