Daris Odjeljenje za urgentnu medicinu Page 24

Edin Đono i Daris Nevesinjac, medicinski tehničari Odjeljenja urgentne medicine Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, učestvovali su na „I Nacionalnom Simpozijumu Unije udruženja medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Republike Srbije“, koji je održan u Beogradu od 10. do 12.05.2018. godine.
Komisija Simpozija je pohvalila rad o temi “Razvoj Odjeljenja urgentne medicine Opće bolnice Prim. dr. Abdulah Nakaš od 2006-2017.godine“, koji je prezentiran na ovom stručnom skupu .

Integralni rad možete pogledati Ovdje!

 

 

D O W N L O A D

00000 Download icon

 

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava