Ferid 1

U sklopu realizacije godišnjeg plana kontinuirane edukacije uposlenika, na Odjeljenju za urgentnu medicinu Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš" održano je predavanje o liječenju traumatske rane. Predavanje je održao Ferid Mahmutović, medicinski tehničar.

Ferid 2

Tokom predavanja su obrađena sljedeća poglavlja:

  • Vrste traumatske rane
  • Pristup traumatskoj rane
  • Postupci kod abrazije,lacero-kontuzne ,punktiformne rane i amputacija
  • Oprema za tretman traumatske rane
  • Procedure kod tretiranja traumatskih rana
  • Tretiranje traumatske rane u bolničkim uslovima i moguće greške koje se mogu dogoditi pri tom postupku
  • Moguće komplikacije prilikom obrade traumatske rane


Integralno predavanje možete pročitati OVDJE.

D O W N L O A D

Download icon

Misija i vizija

Misija

JU OBS

 pneumokok simpozij poster WEB

Akreditacija OBS Akaz Small

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI