U Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ ubrzanim tempom se educira kadar i provode sve druge neophodne radnje koje će doprinjeti da ova Ustanova do kraja 2018. godine dobije akreditaciju za kvalitet. Odjeljenje za ginekologiju i akušerstvo Opće bolnice je već dobilo akreditaciju za kvalitet, a medicinsko osoblje za svoj rad od pacijentica dobiva najviše ocijene. U nastavku prenosimo samo jedno od zapažanja pacijentica sa Odjeljenja za ginekologiju i akušerstvo.

Zahvalnicu možete pročitati OVDJE!

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava