Invaliditet

Opća bolnica „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ je prva zdravstvena ustanova u FBiH koja počinje s uvođenjem Inkluzivnih standarda za osobe s invaliditetom (ISOSI). Ovo su prvi standardi koji će doprinjeti uspostavljanju višeg nivoa zdravstvenih usluga pacijentima sa invaliditetom. Radi se o pilot projektu kojeg Opća bolnica realizira u saradnji sa Agencijom za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ).
O tome više na press konferenciji koja je zakazana u Općoj bolnici za ponedjeljak,11.12.2017. godine u 11,00 sati.
Predstavnicima medija će se obratiti direktori Opće bolnice i Akaza-a:
prim. dr. Zlatko Kravić i doc.dr.Ahmed Novo te dr. Belma Goralija, iz nevladine organizacije MyRight.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

KURS ANESTEZIJE

Plakat SAF XVI