zzsdio 1U organizaciji Udruženja specijalista javnozdravstvenih disciplina FBiH i Sekcije specijalista socijalne medicine sa organizacijom i ekonomikom u Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, održan je stručni skup o problemima organiziranja zdravstvene zaštite školske djece i omladine u Federaciji BiH. Učesnici skupa su ukazali na probleme i nedostatke koji opterećuju ovu oblast zdravstvene zaštite te su predložili načine za njeno poboljšanje i kvalitetan i održivi razvoj. Pored ostalog je naglašeno da se posebna pažnja treba posvetiti preventivnoj zdravstvenoj zaštiti djece i omladine kao i redovnim sistematskim pregledima na kojima se na vrijeme mogu otkriti zdravstveni problemi koje je onda lakše liječiti i izliječiti.

zzsdio 2 Također, je ukazano na potrebu većeg angažmana zdravstvenih radnika ali i društva u cjelini. Stručnom skupu su prisustvovali predstavnici svih kantonalnih zavoda za javno zdravstvo iz FBIH, te predstavnici resornih ministarstava.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

KURS ANESTEZIJE

Plakat SAF XVI