Akaz

U prostorima Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ uspješno je održan regionalni stručni skup „Poboljšanje kvaliteta u evropskom zdravstvu – Radionica za zdravstvene organizacije Zapadnog Balkana“. Ovaj skup su organizovali kanadska akreditacijska agencija Accreditation Canada (Europe), Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) i Opća bolnica koja je bila i adekvatan domaćin jer je ova ustanova već uspješno prošla reakreditaciju za Baby Friendly Hospita – Bolnicu prijatelj beba, a u toku su i finalne pripreme za akreditaciju cijele ustanove.

Skupu se odazvalo oko 70 učesnika iz Bosne i Hercegovine i regiona (Slovenija, Hrvatska, Srbija, Crna Gora).

Akaz

U uvodnom dijelu, pozdrave i podršku, u ime Federalnog ministarstva zdravstva, prenijele je savjetnica Dragana Gavrić naglasivši da organizovane aktivnosti u vezi sa procjenom i obezbjeđenjem kvaliteta polako dobijaju svoje mesto i u našoj zemlji te da poboljšanje kvaliteta i sigurnost zdravstvene usluge predstavljaju jedan od primarnih elemenata reforme zdravstva u Bosni i Hercegovini. Također je naglasila da Federalno ministarstvo podržava rad AKAZ-a i akreditaciju zdravstvenih ustanova te da je značaj ovakvih skupova prije svega u promoviranju sistemskog modela provođenja akredicaje.

Akaz

U ime domaćina, prisutne je pozdravio prim. dr. Zlatko Kravić, direktor Opće bolnice i tom prilikom istakao da je kvalitet u zdravstvu ono na čemu treba trajno raditi, a kontrola kvaliteta i ono što iz cijelog procesa proizilazi je osnov za razvoj kvalitetnog zdravstva u Bosni i Hercegovini. Dodao je takođe da je kvalitet zdravstvene zaštite prepoznat kao jedna od najvažnijih karakteristika rada u Općoj bolnici, a njegovo stalno unapređenje je kontinuirani proces čiji je cilj dostizanje višeg nivoa efikasnosti i uspešnosti u radu, a time i većeg zadovoljstvo korisnika naših usluga. Zbog toga su vrata ove ustanove uvijek širom otvorena za ovakve vrste skupova.

Akaz

U radnom dijelu, uvodno izlaganje je održao dr. sc. med. Ahmed Novo, direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH. On je tom prilikom naglasio da ovaj skup ima tri cilja - poređenje našeg sistema sa najboljom svejtskom praksom za koju već sada možemo reći da je na najboljem putu, zatim animiranje zdravstvenih ustanova da apliciraju i za prvi (zlatni) međunarodni nivo akreditacije, što će omogućiti i privlačenju pacijenata iz inozemstva a Bosni i Hercegovini razvojnu perspektivu.

Akaz

Alesandro Buriani, savjetnik i predstavnik kanadska akreditacijska agencija Accreditation Canada (Europe), jedne od vodećih svjetkih agencija za akreditaciju u svom predavanju prisutnima je približiti aktivnosti i principe rada ove neprofitabilne organizacije koja se bavi kvalitetom u zdravstvu u Evropi već 20 godina.

Marjeta Stegel Bizjak, zamjenica direktora Bolnišnice za ženske bolezni in porodništvo Postojna (Slovenija) je govorila o iskustvima ove bolnice u akreditaciji, a prof. dr. sc. Miroslav Kopljar, predsjednik Upravnog vijeća Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi o kvalitetu i akreditaciji u zdravstvu u Hrvatskoj.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava