Senka 1

Evropska akademija za neurologiju (European Academy of Neurology - EAN) je ogranizacija koja ujedinjuje i podržava neurologe cijele Evrope. Trenutno ova organizacija broji preko 19.000 neurologa. Svake godine, u različitim evropskim gradovima, EAN organizuje svoj kongres.
Ovogodišnjem kongresu, ispred neurologa Opće bolnice, prisustvovala je prim. mr. sc. med. dr. Senka Salčić, inače član EAN-a. Ovaj kongres je bio četvrti po redu i održavao se u od 16. do19. juna 2018. u Lisabonu, Portugal. Na njemu je bilo prisutno više od 6.700 neurologa iz cijele Evrope.
Osnovne teme kongresa su bile: neurogenetika, starenje i demencija, cerebrovaskularne bolesti, klinička neurofiziologija, kognitivna neurologija, multipla skleroza i demijelinizirajuće bolesti, epilepsije, neuroimidžing, poremećaji pokreta, neurorehabilitacija, bol i glavobolja, neuroepidemiologija, neuroonkologija.
Kongres je bio organizovan vrlo profesionalno sa plenarnim predavanjima, interaktivnim sesijama, „voting“ sesijama, „clinical round“ sesijama, workshop-ovima, satelitskim simpozijumima, „teaching“ kursevima, sesijama u vezi kontraverzi u dijagnostici i liječenju, a se sve paralelno odvijalo. Tu su bili prisutni i brojni izlagački štandovi neuroloških organizacija, udruženja oboljelih od neuroloških bolesti i farmaceutskih kuća.

Senka 2

Prim. mr. sc. med. dr. Salčić je na kongresu prezentovala na poster sesiji svoj rad „Prevalence of risk factors in stroke patients: a two-year hospital based study“. U radu je analizirana prevalenca faktora rizika u 500 pacijenata hospitaliziranih u našoj bolnici zbog moždanog udara. Rezultati istraživanja su pokazali da su od promjenjiljivih faktora rizika najviše zastupljeni: hipertenzija, diabetes mellitus, kardiomiopatija, dislipidemija, konzumacija cigareta, stresni životni događaji, atrijalna fibrilacija, konzumacija alkohola; a od nepromijeljivih: starija životna dob, raniji moždani udar i postojanje kardiovaskularnih oboljenja u bližoj porodici. Rezultati ovog istraživanja indiciraju potrebu implementacije efikasne primarne i sekundarne prevencije cerebrovaskularnih oboljenja.

Senka 3

Prim. mr. sc. med. dr. Salčić je na kongresu prezentovala na poster sesiji svoj rad „Prevalence of risk factors in stroke patients: a two-year hospital based study“. U radu je analizirana prevalenca faktora rizika u 500 pacijenata hospitaliziranih u našoj bolnici zbog moždanog udara. Rezultati istraživanja su pokazali da su od promjenjiljivih faktora rizika najviše zastupljeni: hipertenzija, diabetes mellitus, kardiomiopatija, dislipidemija, konzumacija cigareta, stresni životni događaji, atrijalna fibrilacija, konzumacija alkohola; a od nepromijeljivih: starija životna dob, raniji moždani udar i postojanje kardiovaskularnih oboljenja u bližoj porodici. Rezultati ovog istraživanja indiciraju potrebu implementacije efikasne primarne i sekundarne prevencije cerebrovaskularnih oboljenja.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava