Skamo 1

Za uposlenike Odjeljenja urgentne medicine Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš, predavanje o temi imobilizacija, održao je Muamer Škamo, medicinski tehničar. Predavanje je realizovano prema godišnjem planu kontinuirane edukacije.
Imobilizacija je latinska riječ koja znači "dovođenje u stanje nepokretnosti". U medicinskom smislu to je skup mjera kojima se, koristeći imobilizaciona sredstva, povrijeđeni dio tijela za određeno vrijeme postavlja u prinudni položaj mirovanja.
Tokom predavanja, pored ostalog, je objašnjeno šta je imobilizacija, indikacije i ciljevi, te koja su opća pravila imobilizacije kao i podjele prema namjeni i vremenu upotrebe.

Skamo 2

D O W N L O A D

Download icon

 

Misija i vizija

Misija

JU OBS

 pneumokok simpozij poster WEB

Akreditacija OBS Akaz Small

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI