Vanjski ocjenjivači federalne Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu (AKAZ) Roberta Petrović, dip. med. sestra i Almir Kovačević, dipl pravnik , započeli su u četvrtak, 28.12.2017. godine vanjsku ocjenu Odjeljenja za ginekologiju i porodiljstvo Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“. Radi se o reakreditaciji „Bolnice prijatelj beba“ odnosno, fokusiranoj akreditaciji.
bbf
Ocjenjivači su najprije obišli Kabinet direktora. Tokom kraćeg sastanka domaćin im je bio prim.dr. Zlatko Kravić, direktor Opće bolnice sa saradnicima dr. Rankom Čovićem, menadžerom za kvalitet, prim.dr. Ninom Hrabač, infektolog, dr. Jasminom Šlaku, spec. pedijatrom, dr.sci.med. Nenadom Mišeljićem, specijalistom ginekologije i akušerstva,dipl.md.teh. Sanela Čović, koordintor za upravljanjem rizikom, dipl.med.teh. Elvedinom Derviševićem, glavnim medicinskim tehničarom bolnice i Jasminom Dučić-Nuhodžić, sekretarom Kabineta direktora.
Direktor Kravić je goste upoznao da je Opća bolnica u postupku akreditacije, koja je planirana da se završi krajem 2018. godine, a da je ocjenjivanje rada Odjeljenja za ginekologiju i akušerstvo generalna proba pred završnu ocjenu ove zdravstvene ustanove.

bbf 2
Vanjski ocjenjivači danas i sutra će obilaziti Odjeljenje za ginekologiju i akušerstvo, pregledati medicinsku i akreditacijsku dokumentaciju, obaviti intervjue sa osobljem i pacijentima i na osnovu toga sačiniti izvještaj u skladu sa procedurom, Komisije za certifikaciju dati svoju preporuku za konačnu odluku o certifikaciji Odjeljenja.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

KURS ANESTEZIJE

Plakat SAF XVI