U okviru redovne edukacije, u Općoj bolnici „Prim.dr. Abdulah Nakaš", na Odjeljenju za ginekologiju i akušerstvo prezentovana je tema „Zaštita dojenja" čije su autorice medicinske sestre Arifa Sarajlija i Zema Bašić.

OBS predavanja Gin

Dojenje je najprirodniji način prehrane koji djetetu osigurava zdrav rast i razvoj. Sve žene mogu dojiti, a dobro je da pri tome raspolažu informacijama, imaju podršku obitelji, zdravstvenog sustava i društva u cjelini.
Prošlo je preko trideset godina otkako je Svjetska zdravstvena skupština (WHA) usvojila rezoluciju WHA34.22 sa „Međunarodnim pravilnikom o marketingu nadomjestaka za majčino mlijeko" kao minimalnim uvjetom za zaštitu dojenja u svim državama svijeta. Od tada je WHA usvojila brojne rezolucije u kojima je dopunila Pravilnik ili naglašavala njegovu važnost u pojedinim situacijama.
Međunarodni pravilnik i pripadajuće rezolucije pridonose sigurnoj i primjerenoj prehrani dojenčadi time što smanjuju izloženost zdravstvenih radnika i majki pogrešnim informacijama koje umanjuju važnost dojenja, te osiguravaju da se nadomjesci za majčino mlijeko koriste na pravilan način, ako su neophodni, i pružaju odgovarajuće informacije o prehrani dojenčadi te primjerenoj promociji i distribuciji nadomjestaka za majčino mlijeko.
Zdravstveni radnici mogu zaštiti porodice od promocije nadomjestaka za majčino mlijeko tako što se pridržavaju Pravilnika na način da odbijaju poklone od firmi, odbijaju dijeliti majkama robu sa logotipom.

D O W N L O A D

Download icon