India skype

Delegacija koju su predvodili Jaulikar Mohammed Nayyar i Zia Ur Rahman, iz „Sri Ramachandra medical centre Chennai“, jedne od deset najvećih bolnica u Indiji, posjetila je Opću bolnicu „Prim. dr. Abdulah Nakaš“u Sarajevu.
Na održanom sastanku gosti su izrazili želju za uspostavljanjem međusobne saradnje koja bi se odnosila na edukaciju i dalja usavršavanja medicinskog osoblja. Kako su naglasili u BiH traže partnera za saradnju za više disciplina ali su posebno zainteresirani za oblast sportske medicine i artroskopije.

India skype2
Svoja razmišljanja i mogućnosti o ovoj temi razmijenilo je i nekoliko specijalista Opće bolnice u direktnom kontaktu koji je uspostavljen putem skype-a, s indijskim kolegama. Zaključeno je da je otvoreno više mogućnosti za saradnju a naredni sastanka je zakazan za kraj aprila ove godine.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

KURS ANESTEZIJE

Plakat SAF XVI