Odjeljenje za urgentnu medicinu Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo za potrebe pacijenata ove Ustanove, izradilo je dvije informaciono-edukacione brošure o prevenciji hipertenzije i karcinoma dojke. Autorica tekstova je dr. Eldina Bešlagić.

Prevencija hipertenzije 20171345 1

Hipertenzija je medicinski izraz koji se koristi za povišene vrijednost krvnog pritiska. Kod zdravih osoba optimalna vrijednost krvnog pritiska trebala bi biti oko 120/80 mmHg. Ako je krvni pritisak trajno 140/90 mmHg i više, radi se o hipertenziji. U navedenom primjeru, "gornja" brojka 140 izražava pritisak koji se stvara prilikom otkucaja srca (sistolički krvni pritisak), a "donja" brojka 90 predstavlja pritisak u krvnim sudovima kad se srce odmara (dijastolički krvni pritisak).
U brošuri „Prevencija hipertenzije“ naći ćete osnovne informacija o vrstama hipertenzije, najčešćim simptomima, riziko faktorima i na koji način se povećan krvni pritisak može prevenirati.

Prevencija karcinoma dojke 2017 1

Rak dojke je najčešća maligna bolest žena u razvijenom svijetu, premda, vrlo rijetko, od raka dojke mogu oboljeti i muškarci. Skoro polovina žena koje obole od raka dojke razviju i metastatsku bolest. To znači da su se tumorske stanice odvojile od tumora u dojci te putem krvi ili limfe dospjele do udaljenih dijelova tijela, gdje se zaustave i počinju daljnji rast i razmnožavanje, odnosno stvaraju novi tumor.
U brošuri „Prevencija karcinom dojke“ dobićete informacije koje su rizične grupe pacijenata kada je ova bolest u pitanju, te detaljna uputstva o samopregledu dojki kao prvom koraku kojeg možete sami učiniti u prevenciji ove zloćudne bolesti.

Brošure možete preuzeti OVDJE!

Misija i vizija

Misija

JU OBS

Akreditacija OBS Akaz Small

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI