Vanjski ocjenjivači federalne Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu (AKAZ) Roberta Petrović, dip. med. sestra i Almir Kovačević, dipl pravnik, nakon dvodnevnog uvida u rad Odjeljenja za ginekologiju i porodiljstvo Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“,povodom reakreditacije „Bolnice prijatelj beba“,održali su završni sastanak na kojem su o viđenom dali najviše ocjene.

akred akaz bbf1

Završnom sastanku s vanjskim ocjenjivačima je prisustvovao prim.dr. Zlatko Kravić, direktor Opće bolnice sa saradnicicima dr. Rankom Čovićem, menadžerom za kvalitet, prim.dr. Ninom Hrabač, infektolog, dr. Jasminom Šlaku, spec. pedijatrom, dr.sci.med. Nenadom Mišeljićem, specijalistom ginekologije i akušerstva,dipl.md.teh. Sanelom Čović, koordintor za upravljanjem rizikom, dipl.med.teh. Elvedinom Derviševićem, glavnim medicinskim tehničarom bolnice i Jasminom Dučić-Nuhodžić, sekretarom Kabineta direktora.

akred akaz bbf2

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

KURS ANESTEZIJE

Plakat SAF XVI