Mt es1

Ove sedmice u Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ je održano pet stručnih predavanja za medicinske sestre/tehničare Kantona Sarajevo. Edukacija je realizirana u okviru projekta jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini „ProSES”.

Teme stručnih predavanja i predavači su bili:

  • Depresija kod adolescenata - Samira Gajević, MA zdravstvene njege i terapije
  • Urgentno stanje u medicini - Uloga medicinske sestre/tehničara kod moždanog udara, Amira Isanović,DMS,
  • Vještine komunikacije - Goran Hozić, medicinski tehničar,
  • Profesionalno sagorjevanje -  Elvedina Muratspahić, DMS
  • Urgentna stanja u medicini – Uloga medicinske sestre/tehničara kod anafilakse-Irfan Gušić, medicinski tehničar

Mt es2

Učesnici stručnog skupa su dobili certifikat, koji boduju Kantonalne komore u skladu s važećim Pravilnikom o bodovanju stručnih predavanja.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava