Sadija 1

Za medicinske tehničare Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš" upriličeno je predavanje o temi  „Crvenilo oka". Predavanje je održala Sadija Milišić, medicinska sestra sa Odsjeka za oftalmologiju.

Sadija 2

Crveno oko se u medicini koristi kao nespecifičan izraz za opisivanje oka koje je crveno zbog bolesti, povrede ili nekih drugih stanja. Ovo je sindrom koji uvijek prati oboljenja prednjeg segmenta oka. Obično se odnosi na hiperemiju površinskih krvnih žila konjunktive, sklere i episklere.

Postoji mnogo mogućih uzroka efekta crvenih očiju. Neki uzroci ovakvog stanja mogu biti sasvim bezopasni, a neki su posljedica ozbiljnog oboljenja.
Simptomi se kreću od blagih (samo crvenilo), do ozbiljnih koji zahtijevaju hitnu ljekarsku pomoć (pad vida, bol, fotofobija).
Dijagnostičke metode koje se primjenjuju su: klinička slika, pregled na biomikroskop aparatu, uzimanje brisa, fluresceinska proba rožnice.
Zavisno od uzroka i simptoma, liječenje može biti kratkotrajno a kod ozbiljnijihstanja može trajati i duži vremenski period, čak i uz potrebnu hospitalizaciju.

Preporuka: Idite na redovne preglede kod oftalmologa!

D O W N L O A D

Download icon

Misija i vizija

Misija

JU OBS

 pneumokok simpozij poster WEB

Akreditacija OBS Akaz Small

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI