Mkb predavanje2016 1

Na Odsjeku za mikrobiološku dijagnostiku Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš, u okviru planirane interne edukacije, Džema Begović, sanitarni tehničar održala je predavanje o bakteriološkom pregledu vode za piće.

Mkb predavanje2016 2

Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće propisuju se zahtjevi i standardi koje mora ispunjavati voda za piće, maksimalno dozvoljene vrijednosti parametara zdravstvene ispravnosti, metode laboratorijskih ispitivanja, te mjere za praćenje zdravstvene ispravnosti vode za piće.