Certain

Dr. Merima Šišić, šefica Odjeljenje za urgentnu medicinu u Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ te doktorica Zehrina Husnić i medicinska sestra Amara Baftić, sa istog Odjeljenja, uspješno su završile tečaj: „Poboljšanje ishoda u hitnoj službi i jedinicama intenzivnog liječenja-CERTAIN pristup“, koji je održan u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo „ Dr. Andrija Štampar “ u Zagrebu u saradnji sa Mayo Clinic, Rochester,MN,USA.

Certain2Program ovog tečaja nudi zdravstvenim sistemima provjereni alat za odlučivanje u dijagnostici i liječenju akutnih bolesnika u hitnim službama, urgentnim centrima i jedinicama intenzivnog liječenja u vidu CERTAIN protokola (Checklist for Early Recognition and Treatmet of Acute Illnes and Injury), koji između ostalog podrazumijeva sljedeće ciljeve:
-utvrditi važnost standardiziranog , sistematskog i struktuiranog pristupa u postupku sa akutno oboljelim ili ozlijeđenim bolesnikom,
-inkorporirati CERTAIN pristup (lista provjere kod prijema i pregleda pacijenta) u postupku prijema, reuscitacije i svakodnevnih vizita akutnog i ozlijeđenog bolesnika,
-demonstrirati važnost uloge vođe tima u prenošenju povratnih informacija članovima tima tokom prijema/resuscitacije koristeći CERTAIN liste provjere.
Pored interaktivnih predavanja tokom tečaja su održane i „hand on“ radionice sa scenarijima i sa upotrebom portabl ultrazvuka za orjentacionu dijagnostiku.

Certain3

Također, na ovom stručnom skupu je prezentirana i modernizirana medicinska oprema u resucitaciji akutnog ili reanimiranog pacijenta.
Učesnicima tečaja su dodjeljeni internacionalno priznati Certifikati Mayo Clinic.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava