Invaliditet

U Općoj bolnici „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ održana je press konferencija na kojoj je predstavljen projekat uvođenja inkluzivnih standarda za osobe s invaliditetom (ISOSI). Projekat se realizira u saradnji s Agencijom za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) i švedskom organizacijom MyRight, koja okuplja 65 udruženja sa različitim invaliditetom.

Myright2

Predstavljajući ovaj projekat prim. dr. Zlatko Kravić, direktor Opće bolnice je rekao da inkluzivni standardi za osobe s invaliditetom predstavljaju načelo olakšanog i adaptibilnog pristupa zdravstvenoj ustanovi i zdravstvenim uslugama. Praktično, to znači prevazilaženje komunikacijskih, fizičkih i svih drugih prepreka, koje onemogućavaju identičan tretman svim pacijentima. Želimo biti svijetli primjer i u okviru svojih mogućnosti poboljšati uslove za ovu kategoriju naših građana. Suština ovog projekta je promijena svijesti invalidnih osoba, ali i zdravstvenih radnika. Iako je 2009 godine BiH ratifikovala Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom do danas je malo urađeno. Mi želimo pokazati da se to može. Opća bolnica je prva zdravstvena ustanova u FBiH koja počinje s uvođenjem Inkluzivnih standarda za osobe s invaliditetom (ISOSI) i u tom pogledu smo lideri. Želja nam je da i druge zdravstvene ustanove u BiH slijede naš primjer, kazao je direktor Kravić.

Myright1

Doc. dr. Ahmed Novo, direktor AKAZ-a je pojasnio da će se implementacijom seta ISOI standarda osigurati uključenje osoba s invaliditetom u sistem zdravstvene zaštite. Vlada FBiH je dala preporuke da sve federalne institucije krenu u implementaciju preporuka Konvencije o ljudskim pravima za invalidne osobe. AKAZ je razvio standarde u saradnji sa organizacijom MyRight, koja okuplja 65 udruženja osoba s invaliditetom.U standarde su ugrađena mišljenja ovih pacijenata u skladu sa sloganom „Ništa o nama bez nas“.
Početak uvođenja ovih standarda, ne bez razloga, kreće u Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, jer AKAZ ima odličnu saradnju sa ovom zdravstvenom Ustanovom, koja se već 2 godine intenzivno priprema za akreditaciju. Cilj nam je da potaknemo i druge zdravstvene ustanove da koriste ove standarde, naglasio je direktor AKAZ-a, uz pojašnjenje da se radi o 4 standarda i 43 kriterija a da su sve zdravstvene ustanove u FBiH dužne da ih primjenjuju. Dr.Belma Goralija, klinički citolog, govorila je na press konferenciji kao predstavnik osoba s invaliditetom u ime organizacije MyRight.
Ova organizacija već 3 godine sarađuju sa AKAZOM i ovaj put su uključeni u izradi inkluzivnih standarda za osobe s invaliditetom. Prema provedenom istraživanju u cijeloj BiH za osobe sa invaliditetom je gorući problem zdravstvo. Kao posljedica ovakvog stanja došlo je do inkluzivnih standarda da bi se olakšalo liječenje i pristup zdravstvenim ustanova, ali i da bi se olakšala komunikacija osoba sa invaliditetom i zdravstvenih radnika. Zahvalila se AKAZ-u koji ih je uključio kao ravnopravne partnre, ali i Općoj bolnici koja ima sluha i razumijevanja za ovu oblast.
Pozvala je sve strukture našeg društva da se uključe i poštuju UN-vu konvenciju za osobe s invaliditetom.

Dr. Ranko Čović, menadžer kvaliteta u Općoj bolnici je najavio dalje korake koji podrazumijevaju edukaciju kadra o standardima i komuniciranju sa osobama s invaliditetom. Također, je najavio strukturnu adaptaciju prostora za potrebe osoba sa invaliditetom.
Ispunjavajući ove standarde Opća bolnica će pomoći i osobama sa privremenim invaliditetom, kao što su tek operisani pacijenti kuka, slabovidne osobe itd... da lakše prebrode svoj tretman. Kako je najavljeno na press konferenciji rok za implementaciju inkluzivnih standarda u Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ planirana je za period od 9 do 12 mjeseci.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

 pneumokok simpozij poster WEB

Akreditacija OBS Akaz Small

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI