U nastavku serijala predavanja u okviru uvođenja Inkluzivnih standarda za osobe s invaliditetom, za uposlenike Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ je upriličeno još jedno interaktivno predavanje, ovaj put o temi :“Komunikacija i pristup osobama s demencijom“. Predavanje je održao Osman Kučuk, direktor Centra za demenciju Sarajevo, inače međunarodni ekspert za ovu oblast. Centar kojeg vodi je jedini ovakve vrste na zapadnom Balkanu.

Demencija2019 1
-Kod većine dementnih osoba dolazi do slabljenja sposobnosti za učenje novih sadržaja, ali i zaboravljanja prethodno naučenih stvari. Demencija je sindrom (skup simptoma) hronične naravi uzrokovan bolešću mozga koji se može pojaviti u Alzheimerovoj bolesti, a kod kojeg postoji poremećaj višestrukih viših funkcija kore velikog mozga uključujući pamćenje, mišljenje, orijentaciju, razumijevanje, računanje, sposobnost učenja, govora i prosudbe. Bolest mijenja ponašanje i karakter osobe- kazao je pored ostalog Kučuk.

Demencija2019 2

Osoblju Opće bolnice predavač Kučuk je preporučio 12 principa koji će omogućiti lakšu komunikaciju s dementnim pacijentima:

-da tokom razgovora pacijent provodi aktivnosti koje će zaokupiti njihovu pažnju
-pozvati osobu s demencijom da učestvuje u radnji koja se obavlja i da joj se obrazloži šta treba raditi
-ponuditi im izbor
-govoriti polako i demonstrirati tijelom ono što radimo
-fokus treba staviti na ono šta osoba s demencijom može da uradi
-prilagoditi brzinu govora jer za ovakve pacijente treba više vremena
-koristiti primjere
-dati pacijentu da tokom razgovora nešto drži u ruci (ta radnja mu aktivira mozak)
-treba ići od jednostavnijih do zahtijevnijih stvari
-podijeliti zadatak sa pauzama
-pitati pacijenta da li uživaju u datoj radnji
-nema pogrešnog odgovora, osoblje mora ostati mirno i treba pomoći pacijentu

Istraživanja pokazuju da mnogi pacijenti dolaze u bolnicu bez dijagnoze da imaju demenciju pa da zbog toga nastaju bolna iskustva i za pacijenta ali i za osoblje. Zbog toga je preporuka porodici da osobe kod kojih se sumnja da imaju neke simptome demencije što ranije upute ljekaru kako bi se na vrijeme postavila dijagnoza i započelo liječenje.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava