U okviru realizacije godišnjeg plana kontinuirane edukacije u Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš", dr. Adnan Pezo, specijalizant ginekologije i akušerstva održao je predavanje o hroničnoj zdjeličnoj boli, koja je relativno česta pojava u ženskoj populaciji. Edukacija je organizovana za osoblje Odjeljenja za ginekologiju i akušerstvo.
Dr PEZO
Hronična zdjelična bol je intermitentna ili konstantna bol u karlici u donjem abdomenu ili zdjelici, trajanja najmanje 6 mjeseci, koja se ne javlja isključivo sa menstruacijom ili odnosom. Hronična bol u karlici je simptom, a ne dijagnoza.
Godišnja prevalencija kod žena u dobi od 15-73 je 38/1000 (astme: 37/1000, bol u leđima: 41/1000). Veliki broj žena ne dobija dijagnozu čak i poslije dugo godina i višestrukih ispitivananja.
Ginekološki uzroci hronične zdjelične boli:

  1. Endometrioza
  2. Adenomioza
  3. Adhezije
  4. Karlična venska kongestija

Dijagnoza hronične zdjelične boli je vrlo teška. Anamnestički treba istražiti prirodu, smještaj i širenje boli, stanja u kojima se bol pojačava ili smanjuje, povezanost boli s menstruacijskim ciklusom, radom, stresom i spolnim odnosom.
Klinički je potrebno pretražiti cijeli abdomen i zatim izvršiti detaljan pregled vanjskih i unutarnjih spolnih organa. Kod određenog broja bolesnica potrebno je primijeniti i druge dijagnostičke postupke (ultrazvuk, laparoskopija, CT, MR) kako bi se isključili organski uzroci zdjelične boli. Laparoskopija je danas najčešća dijagnostička metoda.
Tretmani hroničnog bola kao dijagnoze može biti:
Farmakološki - Analgetici su oslonac farmakološkog tretmana.Opioidi???(ovisnost je jedina komplikacija, 3-6 % pacijenata doživi ovisnost,55-71 % već uzima opioide. Antidepresivi (triciklički).
Fizička aktivnost, treninzi opuštanja i psihoterapija mogu biti vrlo korisni, jer poboljšavaju protok krvi u maloj zdjelici i smanjuju učestalost i jačinu zdjelične boli.
Kirurški zahvati (resekcija lig. sacrouterina, liza adhezija, presakralna neurektomija, histerektomija) se povremeno koriste, ali je u liječenju idopatske hronične zdjelične boli njihova valjanost upitna.

D O W N L O A D

Download icon