OBS i KS

Na Urgentnom centru Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo, jučer je pregledan 91 pacijent od kojih je 11 zadržano u bolnici te je urađeno 6 ambulantnih operacija.

Tokom jučerašnjeg dana u bolnicu je primljeno 50 pacijenata, otpušteno je 35 i urađeno je 20 planiranih i 4 hitne operacija.

Na Odjeljenju za radiologiju jučer je bilo ukupno 236 pregleda :

-          CT dijagnostika - 18 pregleda /oko2700 ekspozicija/

-          UZ dijagnostika – 93 pregleda

-          Muskoskeletna dijagnostika – 80 pregleda /148 ekspozicija/

-          RTG pluća – 25 pregleda/25 ekspozicija/

-          Operaciona sala – 4 pacijenta /72 ekspozicija/

-          Kontrastnih pregleda – 3

-          Ukupno ekspozicija – 2945

-          MRI pregledi - 13

Kabineti za specijalističko- konsultativnu dijagnostiku:

-Kabinet za ortopediju – 78

     -Kabinet za opću hirurgiju – 42

     -Ambulantne operacije na kabinetu – 5

     -Kabinet za urologiju – 45

-UZ dječijih kukova - 2

     -Kabinet za oftalmologiju – 33

Odjeljenje za internu medicinu

-          Kabinet za opću internu medicinu – 10

-          Kabinet za dermatovenerologiju – 42

-          Kabinet za infektologiju – 5

-          Savjetovalište za dijabetes – 10

Kabinet za gastroenetrologiju:Ukupno 23 pregleda, 7 gastroskopija, 2 kolonoskopije i 1- rektodigmoidoskopija.

Kabinet za kardiologiju: 9 kardioloških pregleda, 7 ultrazvuk srca i 1            Ergometrija.

   Na Kabinetu za pulmologiju jučer je bilo ukupno 17 pregleda i 1 spirometrija.    

Odjeljenje za anesteziju: Ukupno 14 pregleda.

Odjeljenje za ginekologiju i akušerstvo: 11 ginekoloških i 30 akušerskih pregleda te 2 poroda.

Odjeljenje za neurologiju : 19 pregleda na neurološkoj ambulanti, 2 pregleda na Kabinetu za CDKSV te 1 pregled na Kabinetu za UZ perifernih nerava.

Nuklearna medicina: ukupno 48 pregleda , 4 Scintigrafije, 26 pregleda na Kabinetu za nuklearnu medicinu te 18 hormonalnih statusa.

Odjeljenje za fizikalnu medicinu: ukupno 8 pregleda.

Odjeljenje za pedijatriju: ukupno 35 pregleda.

Medicinsko-biohemijski labaratorij: 132 pacijenta, 1474 usluge i 1184 analize.

Odjeljenje za bolničku farmaciju : 64 usluge (lijekovi 51,Galenski proizvodi 5, medicinska sredstva 8).

Od početka novog režima rada u Općoj bolnici od 17.07.2020.g – 28.08.2020.g / do 7.00.h/ ukupno je na Urgentnom centru bilo 3993 pregleda. U ovom periodu u bolnicu je primljeno 1163 a otpušteno 1208 pacijenata.

Ambulantnih operacija je bilo 213, planiranih operativnih zahvata 543

a hitnih 150.