Edukacija mostar

Doktorica Maja Dedić, spec.urgentne i opće interne medicine na Odjeljenju za urgentnu medicinu Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, učestvovala je na nedavno održanoj „Trećoj školi urgentne kardiologije“ u Dubrovniku.

Organizator ove edukacije je bio Kardiološki edukativni centar Sarajevo a predavanja i radionice su obuhvatile teme iz urgentne kardiologije, kardiohirurgije, resustitucije, šoka, BLS-a i ADLS-a.

Pored ostalog obrađene su sljedeće teme:

ACS: PCI procedure, fibrinolitici, zbrinjavanje STEMI pac.; Akutno srčano popuštanje, Kardiolgeni edem pluća, Kardiogeni šok; Akutne upale srca: perikarditis, miokarditis, endokarditis; Maligne srčane aritmije: Iznenedna srčana smrt; Aortna disekcija, Tamponada srca.

Učesnici Škole su pored predavanja imali i praktičnu primjenu BLS-a , uz tehnike obezbjeđivanja disajnog puta (air way, larinegalna maska, intubacija, AED) što im je omogućilo obnavljanje znanja uz primjenu i usvajanje novih vještina te razmjenu svakodnevnih iskustava i izazova koje nosi ovaj posao.

Predavači na ovogodišnjoj Trećoj školi urgentne kardiologije su bili:

prof. dr. Mehmed Kulić-interventni kardiolog, doc. dr. Nasser Nabil – kardiolog, prim dr. Izet Terzić – kardiolog, doc.dr. Spomenka Štraus – anesteziolog i doc. dr. Nermin Granov- kardiohirurg.

Edukacija mostar2

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava