10 mart bubrezi

Pod motom "Pokrenite vaša stopala" obilježava se ovogodišnji Svjetski dan bubrega. Ova globalna kampanja podstiče ljude širom svijeta da sačuvaju kondiciju, budu aktivni i održavaju bar minimalni nivo fizičke aktivnosti bez obzira na njihovo fizičko stanje. To je i način da se podigne svjest o vlastitom zdravlju, posebno o rizicima i opasnostima koje nose bolesti bubrega.