Edukacija MT

U okviru kontinuirane edukacije  medicinskih sestara/tehničara  Opće  bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ , kojoj je prisustvovalo oko 140  uposlenika ove zdravstvene ustanove , održana su  tri stručna predavanja . Edukacija je realizirana u saradnji  sa Komorom  medicinskih  sestara/ tehničara Kantona Sarajevo.

Edukacija namik 

Prim. mr. sci. med. dr. Namik Hadžiomerović , hirurg i subspecijalista  vaskularne hirurgije  u Općoj bolnici je  govorio o temi:  " Pravilna aplikacija elastičnog zavoja ili protektivnih čarapa u prevenciji tromboembolizma " .

 Edukacija emina

Dipl. med. sest. Emina Avdić , inače  glavna sestra na Odjeljenju za ginekologiju i akušerstvo , prezentirala je rad o temi: " Rano uzimanje briseva kao prevencija bolničkih infekcija ".

Pored toga , učesnici edukacije su mogli  pratiti i  zajednički rad  medicinske sestre i tehničara sa Odjeljenja hirurgije Enide Bajraktarević  i Adnana  Mahmutovića  o temi: "Varicocela- njega pacijenta nakon operacije" 

Edukacija adnan

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava