Alma 0

Za medicinske tehničare hirurških disciplina u Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš" je organizirano predavanje o sestrinskoj asistenciji i ulozi kod punkcije ciste bubrega. Autorice ovog predavanja su bile medicinske sestre Alma Gazibara i Aida Hasanović.

Alma 1

Bubreg je jedan od najčešćih organa na kojem se javljaju ciste. Koliko su česte pokazuje podatak da svaki drugi muškarac u petoj deceniji života ima cistu na bubregu. Uglavnom se radi o običnim cistama koje su benigne prirode, i ne izazivaju gotovo nikakave tegobe.
Ciste na bubregu predstavljaju okrugle ili ovalne formacije ispunjene bistrom tečnošću koje se mogu pojavljivati na jednom ili oba bubrega, pojedinačno ili u većem broju.
Ukoliko se radi o pojedinačnim cistama, njihov uzrok nastanka nije poznat a pretpostavlja se da je uzrok zapušenost bubrežnih cjevčica (tubula). Ukoliko se radi o prisustvu većeg broja cističnih formacija u oba bubrega, tada se govori o adultnoj policističnoj bolesti bubrega ili medularnoj cističnoj bolesti. Policistična bolest bubrega je ozbiljno oboljenje koje se najčešće završava terminalnom bubrežnom slabošću i potrebom za liječenjem dijalizom ili transplantacijom bubrega.Ako su u pitanju manje ciste, bez patološkog sadržaja u njihovoj unutrašnjosti, onda nikakva terapija nije potrebna. Kod većih cističnih formacija koje izazivaju smetnje, liječenje podrazumijeva perkutanu evakuaciju tečnosti iz ciste putem specijalnih igala kojim se izvlači tečnost iz ciste. Intervencija se radi u lokalnoj anesteziji.

D O W N L O A D

Download icon

Misija i vizija

Misija

JU OBS

Akreditacija OBS Akaz Small

LUNG HEALTH CONFERENCE

BIH web banner

 

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI