Klinika Memmingen

Voditelji Odjela za njegu bolesnika minhenske klinike Memmingen , koje je predvodio Hans- Jurgen Stopora, direktor Odjela , posjetili su Opću bolnicu „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ . Goste je najviše zanimao sistem rada u ovoj zdravstvenoj ustanovi a izrazili su i želju da obiđu Odjeljenje hirurgije, Odjeljenje za urgentnu medicinu, Odjeljenje za radiološku dijagnostiku i Odjeljenje za anesteziju i intenzivnu terapiju.

Prim.dr. Davorka Matković, šefica Odjeljenja za anesteziju i intenzivnu terapiju u Općoj bolnici, koja je bila domaćin na ovom sastanku ,upoznala je goste sa načinom rada ustanove i lepezom usluga koje se pružaju pacijentima u ovoj Bolnici. Istakla je ,pored ostalog, da je Opća bolnica nedavno akreditirana za kvalitet te da se posebna pažnja posvećuje edukaciji osoblja.

Na sastanku su razmijenjena iskustva a otvoren je i put za buduću saradnju .

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava