Jasmina R 1 

U sklopu redovne edukacije, uposlenici laboratorije Opće bolnice „Prim.dr. Abdulah Nakaš" su organizirali interno predavanje o hemijskom pregledu urina putem test traka. Predavanje je održala Jasminka Redžić, lab. tehničar. Imajući u vidu klinički značaj pregleda urina, kako za dijagnostiku osnovnog oboljenja tako i za daljnje terapijske postupke, cilj ovog predavanja je bilo obnavljanje znanja iz metodologije određivanja hemijskih parametara, kao i značaj uporednih metoda.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

Akreditacija OBS Akaz Small

LUNG HEALTH CONFERENCE

BIH web banner

 

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI