OBS Naslovna white 2018

U okviru projekta jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini „ProSES”, za medicinske sestre/tehničare Kantona Sarajevo, u ponedjeljak, 27.08. 2018 u Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ će biti upriličena stručna predavanja koja organizira Udruženje/Udruga medicinskih sestara i tehničara u Federaciji Bosne i Hercegovine (UMST u FBiH). Edukacija počinje u 14,00 sati.
Nakon predavanja svim učesnicima će biti dodijeljeni certifikati, koje će bodovati Kantonalne komore u skladu s važećim Pravilnikom o bodovanju stručnih predavanja.
Udruženje/Udruga medicinskih sestara i tehničara je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija koja okuplja medicinske sestre/tehničare iz Federacije Bosne i Hercegovine s ciljem unapređenja njihovog statusa u zdravstvenom sistemu ali i kontinuiranog usavršavanja.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

KURS ANESTEZIJE

Plakat SAF XVI