Edukacija Inkluzivnim

Opća bolnica “Prim. dr. Abdulah Nakaš“ nedavno je akreditovana od Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH ( AKAZ). Istovremeno , ova zdravstvena ustanova u saradnji s AKAZO-m prva u BiH implementira pilot projekat implementacije Inkluzivnih standarda za osobe s invaliditetom (ISOSI). U okviru ovog projekta za uposlenike bolnice upriličeno je predavanje koje se odnosila na komunikaciju i pristup pacijentima s invaliditetom.

Edukacija Inkluzivnim1

Doc. dr. ph. Vera Kerleta Tuzović (AKAZ ) pojasnila je šta podrazumijevaju Inkluzivni standardi , pomoću kojih se uspostvlja sigurnost pacijenata ali i  osoblja.Naglasila je da je AKAZ ove standarde uradio u saradnji sa četiri udruženja iz Kantonu Sarajevo koji okupljaju osobe s invaliditetom i to: Udruženjem gluhih, Udruženjem slijepih, Život s Down sindromom i MY Right s ciljem da se osigura   jednakost i nediskriminacija   svim pacijenata.

Edukacija Inkluzivnim2

Novinar Željko Bajić,   inače slijepa osoba i član Udruženja slijepih Kantona Sarajevo ,pored ostalog, je govorio o pristupačnosti zdravstvenim ustanovama slijepim licima. U zanimljivom interaktivnom predavanju na konkretnim primjerima je pokazao kakav bi trebao biti pristup prema slijepim pacijentima od njihovog ulaska u bolnicu do dobijanja tražene usluge.

Kako je planirano serija predavanja vezanih za implementaciju Inkluzivnih standarda bit će nastavljena i u narednom periodu.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava