Beslagic skup

Doktorica Eldina Bešlagić, specijalista radiologije u Općoj bolnici „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ i Indira Baltić, dipl.ing.radiologije , u periodu od 25.3. do 19.4.2019. god. su boravile na edukaciji na Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“ Beograd. Institut predstavlja referalni centar Srbije i kao takav rješava sve komplikovane slučajeve iz domena dječije patologije.
Dr. Bešlagić i inž. Baltić su sa svojim mentorima prošli kroz sve modalitete i upoznale se sa multidisciplinarnim pristupom u liječenju, koji u navedenoj ustanovi predstavlja imperativ. Vrlo teškim patologijama kod djece, populacije koja je vulnerabilna, pristupa se studiozno i uvijek u timu.
Inače , na ovom Institutu najviše usluga u toku dana se uradi na ultrazvučnoj dijagnostici. Indikacije za CT dijagnostiku su rijetke zbog velikog zračenja, a patologiju magnetne rezonance čini 70 % neuropatologija. Institut sarađuje i sa ljekarima iz Kamenice, prvenstveno sa prof. dr .Katarinom Koprivšek, koja je poznati dječiji neuroradiolog. Sva djeca koja dolaze na dijagnostiku (CT,MRI, RTG kontrastne procedure ) su ili hospitalizirana ili prošla kroz dnevnu bolnicu, s obzirom da ova populacija zahtjeva pripremu, u smislu sediranja djece ili uspavljivanja radi izvođenja procedure.
Direktor Instituta dr. Radoje Simić i šef Radiološke službe dr. Slobodan Gazikalović , sa svojim timovima , su otvorili vrata i spremno pomogli edukaciju osoblja Opće bolnice Sarajevo, koja je potrebno u svijetlu skorog otvaranja Odjela pedijatrije u ovoj zdravstvenoj ustanovi, na čemu im se iskreno zahvaljujemo. Uspostavljena saradnja se nastavlja i uskoro druga grupa uposlenika odlazi u Beograd na edukaciju.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava