Internisti u Općoj bolnici dr. Azra Šabić i dr. Amir Selimagić te dr. Zehrina Husnić i dr. Merima Šišić, specijalisti urgentne medicine, učestvovali su na Kardiološkom kongresu koji je održan u Beogradu od 26-28. oktobra ove godine.

Bgcum1
Okosnica Kongresa, koji je okupio profesionalce iz regije, je bio individualizirani pristup u kardiovaskularnoj prevenciji i terapiji.
Pored toga obrađene su i druge važne teme kao što su:

  • akutni koronarni sindrom u 2018.od prevencije do intervencije,
  • prediktori KVD u arterijskoj hipertenziji ,
  • suplementi u arterijskoj hipertenziji:činjenice ili fikcija,
  • Bihejvioralni faktori rizika za KVD kod zdravstvenih radnika,
  • duboka venska tromboza:nove granice i mogućnosti potpune revaskularizacije.

Arterijska hipertenzija i koronarna bolest srca, „Sleep apnea“ - tihi izazivač infarkta i šloga - su teme koje su uvijek aktualne s obzirom na visoku incidencu oboljevanja i smrti kod kardiovaskularnih bolesti kao vodećeg uzroka smrti u svijetu. Na brojnim sesijama i prezentacijama prikazane su najnovije smjernice u liječenju, prevenciji faktora rizika hipertenzije, akutnog koronarnog sindroma i naglašena potreba za personalizacijom u prevenciji, dijagnostici i liječenju kardiovaskularnih bolesti.

BgCum2

Kardiološki kongres je organizirala internacionalna organizacija Udruženje Centara za Hipertenziju, Prevenciju infarkta i šloga (HISPA-Hypertensia, Infarction&Stroke Prevention Association), čiji je član i HISPA BiH.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

KURS ANESTEZIJE

Plakat SAF XVI