OBS slika white

Demanti iz Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš"


Vršilac dužnosti direktora Opće bolnice, prim.dr. Sead Bašić demantirao je navode medija da se od uposlenika ove zdravstvene Ustanove traži da odmah potpišu raskid ugovora o radu, inače će dobiti otkaz. Ta informacija nije tačna.

Sarajevo, 09.01.2016. godine