OBS kapija

Senat Univerziteta u Sarajevu, na sjednici održanoj 30. januara ove godine, je većinom glasova, donio odluku kojom se Javnoj ustanovi Opća bolnica „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ utvrđuje status nastavno- naučne baze.

Petnaest dana kasnije i Upravni odbor UNSA-e je podržao ovu inicijativu.

Inače, Stomatološki fakultet je na sjednici Vijeća Grupacija medicinskih nauka, u čijem su sastavu Veterinarski, Medicinski, Stomatološki, Farmaceutski i Fakultet zdravstvenih studija, početkom januara pokrenuo inicijativu da se Općoj bolnici dodijeli status nastavne baze.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava