Merima sisic 2019 2

Dr. Merima Šišić, šefica Odjeljenja za urgentnu medicinu Opće bolnice „Prim.dr. Abdulah Nakaš , te dr. Mirjana Malenica, dr. Behka Durak, dr. Zehrina Husnić, dr. Mirela Karić i dr. Bljerim Adžanel sa istog Odjeljenja, učestvovali su na „VI školi infektologije o spolno prenosivim bolestima“ koju je nedavno organizirala u Sarajevu Asocijacija infektologa BiH.
Na ovom stručnom skupu su prezentirana najnovija saznanja u prepoznavanju, dijagnostici, tretmanu i mogućnostima izlječenja AIDS-a i ostalih spolno prenosivih bolesti.
Eminentni predavači acc.prof.dr. Mirsada Hukić, prim.dr. Vesna Hadžiosmanović, prof.dr. Emina Kasumagić-Halilović, doc.dr. Rusmir Baljić su na ovom skupu govorili o svojim istraživanjima i studijama koje su pokazale mogućnost kontrole i liječenja AIDS-a, i drugih spolno prenosivih bolesti, o učestalosti i komplikacijama neprepoznate bolesti, mogućnostima liječenja i kontrole bolesti te su ,odgovorili na mnogobrojna pitanja iz prakse.
U svakodnevnom radu ljekari Odjeljenja za urgentnu medicinu susreću se sa nizom oboljenja ,između ostalog i sa spolno prenosivim bolestima, te su dobijena saznanja veliki benefit za njihov kvalitetniji i sigurniji rad kao i mogućnost samozaštite, s obzirom da pacijenti inficirani HIV virusom često skrivaju podatke.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava