Iznijete sve pohvale na rad ove zdravstvene ustanove

AKAZ ocjena7

Tim vanjskih  ocjenjivača Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) završio je danas  dvodnevni obilazak  Opće bolnice „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ u okviru   procesa  sveukupne akreditacije ove zdravstvene ustanove. Ocjenjivači su provjeravali  da li je u bolnici, u svim segmentima ,  uspostavljen sistem kvaliteta, u skladu sa najvišim  akreditacijskim standardima za bolnice te  da li ustanova zaslužuje da bude uvrštena u porodicu akreditiranih bolnica.

AKAZ ocjena17 

Vođa  ocjenjivačkog tima Almir Kovačević.dipl.iur., u ime  šestočlane delegacije  ocjenjivača obratio se  na završnom sastanku menadžmentu  i šefovima  svih  organizacionih jedinica  u Općoj bolnici i zahvalio se na  odličnom  prijemu, ljubaznom osoblju  koje je,kako je rekao, sve vrijeme bilo na raspolaganju  tokom vanjske ocjene.Posebnu zahvalu uputio je  prim.dr. Zlatku Kraviću, direktoru Opće bolnice  koji u cijelosti razumije  benefite  ovog projekta i pruža punu podršku svom osoblju ustanove  koji rade na uspostavljanju  i poboljšanju  sistema kvaliteta.Naglasio je da je evidentna spremnost direktora i članova menadžmenta za usvajanjem novih tehnologija, proširenjem kapaciteta i broja usluga koje ustanova pruža.

Također,sve čestitke je uputio i  koordinatoru kvaliteta dr Jasmini Šlaku i, dip.med.teh. Saneli Čović, šefici Odjeljenja za poboljšanje kvaliteta, koje su bili prisutne tokom vanjskog pregleda i  od velike pomoći ocjenjivačima tokom obavljanja vanjskog pregleda kao i  šefovima odjeljenja koji su   bili na raspolaganju i pokazali sve kapacitete Ustanove,organizaciju i dostignuća u projektu.

Kovačević  je zapazio   da  su svi uposlenici  upoznati  sa  važnost projekta i da su  pokazali izvanredan timski rad , profesionalnost, susretljivost i ljubaznost .

„Osoblje pokazuju privrženost pružanju kvalitetnih usluga kroz osiguranje kontinuirane edukacije  za kvalitet i sigurnost, te  učestvuje u stalnom profesionalnom razvoju .Osoblje  se maksimalno  trudi biti od pomoći pacijentima.Odnos osoblja i menadžmenta je u uzajamnoj sinergiji i ključ da ustanova prerasta okvire opće bolnice“,kazao je Kovačević.

AKAZ ocjena9

„ Svi članovi osoblja priznaju i poštuju zakonom normirana prava pacijenata o čemu svjedoče usvojena politike antidiskriminacije , pregledani izvještaji o anketiranju i brojni intervjui i neformalni razgovori vođeni tokom vanjskog pregleda”,kazao je Kovačević.

On je naročito pohvalio  partnerstvo sa pacijentima i korisnicima usluga koji se potiču da daju svoja mišljenja i aktivno učestvuju u kreiranju aktivnosti. Svi pacijenti primaju usluge zdravstvene zaštite u skladu sa standardima dobre prakse, na bazi dokaza o učinkovitosti“kazao je Kovačević.Dodao je da radnici obavljaju na krajnje profesionalan i stručan način svoje radne zadatke te da je prisutna  polivalentnost u radu koja je za svaku pohvalu.

AKAZ ocjena13

I ostali ocjenjivać su  se kratko obratili prisutnima  i  iznjeli sve pohvale na rad ove zdravstvene ustanove, naročito na kvalitet, stručnost, entuzijazam,ljubaznost  i ljudskost,red i disciplinu koja  krasi ovu ustanovu.

AKAZ ocjena16

Pored  Almiara  Kovačevića.dipl.iur.u timu za vanjsku ocjenu su bili i članovi prim.dr. Lejla Mačković, specijalista infektolog,dr.Anel Okić,specijalista opće hirurgije,Srebrenko Prcić,dipl.med.tehničar-fizioterapeut,Kemal  Pinjić.dipl. menadžer zdravstva (dipl.ing.radiološke dijagnostike) i Umihana  Sahačić,dipl.med.sestra.

Konačna ocjena  o akreditaciji Opće bolnice   bit će  saopćena za tridesetak dana.

AKAZ ocjena8

AKAZ ocjena10

AKAZ ocjena11

AKAZ ocjena12

Akaz ocjena18

AKAZ ocjena19

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

KURS ANESTEZIJE

Plakat SAF XVI