BLS 2016 1

Odlukom Stručnog vijeća Opće bolnice ''Prim.dr.Abdulah Nakaš'', prema planu kontinuirane edukacije za tekuću godinu, počeo je projekat edukacije svih ljekara i medicinskih tehničara iz oblasti kardiopulmonalane reanimacije (CPR). Ovaj kurs iz BLS ( Basic Life Support), osnovnog održavanja života, predstavlja najnovije preporuke ERC Guidelines 2015 ( European Resuscitation Council), krovne evropske profesionalne organizacije u ovom domenu.

BLS 2016 2

Ova edukacije iz inicijalne reanimacije odrasle osobe u srčanom zastoju (cardiac arrest), obavezna je za sve zdravstvene profesionalce s ciljem njihovog osposobljavanja za promptno djelovanje u ovakvim situacijama (rano prepoznavanje srčanog zastoja, rana, visoko kvalitetna CPR i rana defibrilacija), što direktno doprinosi uspješnosti CPR i većem broju spašenih ljudskih života. Za ljekare i medicinske sestre/tehničare Hirurškog i Odjeljenja za ginekologiju i akušerstvo, početkom juna ove godine, održano je prvo predavanje, uz praktične vježbe na lutkama.
Predavač i voditelj ovog projekta je prim.mr.sci.dr.Vesna Čengić, specijalista anesteziolog-reanimatolog.

D O W N L O A D

Download icon