Indeks članka

ODJELJENJE ZA HIRURGIJU
ODSJEK ORTOPEDIJE I TRAUMATOLOGIJE

RADNO VRIJEME I USLUGE KABINETA

Kabinetski šalter - telefon: 033 285-275 033 285-129
Radno vrijeme od 8.00 do 14.30 sati
Pregledi se zakazuju, dok se hitni slučajevi primaju odmah.
Pacijent treba da dođe na zakazani pregled sa uputnicom i ovjeronom zdravstvenom knjižicom. Na osnovu uputne dijagnoze određuje se datum pregleda s obzirom na hitnost.

Usluge iz oblasti ortopedije i traumatologije

- Specijalistički tretman pacijenata sa degnerativnim oboljenjima lokomotornog sistema (sistema za kretanje)
- Specijalistički tretman pacijenata sa urođenim i stečenim oboljenjima lokomotornog sistema
- Specijalistički tretman pacijenata sa traumom lokomotornog sistema
- Manuelne repozicije i plasiranje gipsanih i drugih vrsta imobilizacije
- Kontrolni specijalistički pregledi ortopedsko-traumatoloških pacijenata
- Pregled i previjanje operativno tretiranih pacijenata
- Previjanje postraumatskih rana
- Intraartikularna i periartikularna aplikacija lijekova
- Specijalistički pregledi i pisanje naloga za izdavanje ortopedskih pomagala
- Preoperativno planiranje i obrada pacijenata

Usluge iz oblasti ultrazvučne dijagnostike i tretmana razvojnog poremećaja kuka kod djece

- Klinički i UZ pregled dječijih kukova
- Konzervativno tretiranje razvojnog poremećaja dječijeg kuka

ODJELJENJE ZA HIRURGIJU
ODSJEK ZA UROLOGIJU

RADNO VRIJEME I USLUGE KABINETA

KABINET ZA UROLOGIJU
Ttelefon 033 285-269. Soba br. 60, prizemlje
Radno vrijeme: utorkom i četvrtkom 08.00 -14.30 sati.
Pregledi se ne zakazuju. Pacijent dolazi na kabinet sa uputnicom i ovjerenom zdravstvenom knjižicom.

Usluge iz oblasti urologije

- specijalistički klinički pregled i konsultacija
- kontrolni pregled urologa
- digitorektalni pregled, nalaz vanjskih genitalija
- UZ urotrakta,
- kateterizacija (plasiranje i zamjena)
- previjanje i toaleta rana

KABINET ZA CISTOSKOPIJU
Telefon 033 285-268. Soba br. 324, III sprat
Radno vrijeme: utorkom i četvrtkom od 9.00 do13.00 sati
Zakazivanje pregleda se vrši na Kabinetu za urologiju (tel. 285-269).

Usluge iz oblasti endoskopske urologije

- eksplorativna uretrocistoskopija
- plasiranje stentova i sondi, plasiranje katetera
- instrumentalna dilatacija i bužiranje uretre
- transrektalni ultravuk prostate
- biopsija prostate pod kontrolom transrektalnog ultrazvuka
- ultrazvuk urotrakta
- plasiranje perkurtane nefrostome pod kontrolom ultrazvuka
- punkcija ciste bubrega pod kontrolom ultrazvuka
- plasiranje cistostomskih katetera pod kontrolom ultrazvuka (cistostoma minima)
- lokalne incizije, EKT kondiloma i previjanje rana
- anterogradne i retrogradne pijelografije, uretrocistografija
- urodinamska obrada – cistometrija
- testovi stres inkontinencije

 

KABINET ZA ANESTEZIOLOŠKE PREGLEDE

Telefon 033 285-182. 

 

KABINET ZA ORTOPEDIJU

Telefon 033 285-129.

KABINET ZA ABDOMINALNU HIRURGIJU

Telefon 033 285-241.

 

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

KURS ANESTEZIJE

Plakat SAF XVI