Indeks članka

ODJELJENJE ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO

RADNO VRIJEME I USLUGE KABINETA

Kabinetski šalter - telefon: 033 285-285
Radno vrijeme od 8.00 do 14.30 sati
Pregledi se zakazuju, osim u hitnim slučajevima. Pregled se može zakazati telefonskim putem isključivo u 14-15h.
Na zakazani pregled potrebno je donijeti uputnicu.

Usluge iz oblasti ginekologije

- Specijalističko-konsultativne usluge
- Ginekološki i ultrazvučni pregledi
- Kolposkopski pregled grlića materice
- Biopsija grlića materice
- Abrazija, ( frakc. ekspl. kiretaža)
- Krioterapija grlića materice
- LLETZ (Large Loop Excision procedure - elektrohirurška ekscizija transformacione zone grlića materice)
- Polipektomije
- SIS ili sonohisterografija, (saline-infused sonography)
- Elektrohirurška ekscizija kondilomatoznih izraštaja
- Aplikacija i ekstrakcija spirale (IUD - intrauterini uložak)
- Aplikacija i ekstrakcija vaginalnih pesara
- Arteficijelni i medicinski indicirani prekidi trudnoće


Usluge iz oblasti akušerstva

- Specijalističko-konsultativne usluge
- Ginekološki i ultrazvučni pregledi u trudnoći
- Nadzor i vođenje rizičnih trudnoća
- Nadzor i vođenje patoloških trudnoća

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

KURS ANESTEZIJE

Plakat SAF XVI