Indeks članka

ODJELJENJE ZA URGENTNU MEDICINU

Telefon 033 285-261 ili 285-264

Radno vrijeme 24 sata

LISTA USLUGA IZ DOMENA HITNIH STANJA

Inicijalni tretman svih urgentnih stanja bolesti i povreda
Definitivni tretman:
- sva akutna stanja iz interne medicine (osim invazivne kardiologije i hemodijalize)
- akutna stanja iz oblasti neurologije
- akutna stanja iz oblasti opće hirurgije, vaskularne hirurgije, urologije, ortopedije i traumatologije (osim izolovane povrede glave i politraume)

Usluge koje se pružaju u sklopu inicijalnog, dijagnostičkog i definitivnog tretmana pacijenata:
- snimanje EKG-a
- primarna hirurška obrada rana i opekotina
- manje hirurške intervencije
- repozicije sa privremenim sredstvima imobilizacije (gips, longete, Desault imobilizacija, Madzen zavoj)
- plasiranje urinarnog katetera
- plasiranje i.v. kanile i infuziona terapija
- i.m injekcije
- vađenje krvi za hitne laboratorijske pretrage
- intubacija
- reanimacija
- gastrična lavaža
- torakalna drenaža
- abdominalna punkcija

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

KURS ANESTEZIJE

Plakat SAF XVI