Indeks članka

ODJELJENJE ZA INTERNU MEDICINU

RADNO VRIJEME I USLUGE KABINETA

KABINET ZA INTERNE BOLESTI
Radno vrijeme: od 8.00 do 14.00 sati.

 

KABINET ZA REUMATOLOGIJU

Telefon : 033 285-221. Soba br.230, I-II sprat.
Radno vrijeme: stijedom 08-11h i četvrtkom od 08.00 do 14.00 sati.
- Usluge pregleda reumatologa

SAVJETOVALIŠTE ZA DIJABETES
Telefon: 033 285-221.  II sprat.
Radno vrijeme: utorkom i četvrtkom od 11.00 do 14.00 sati.
- Usluge pregleda dijabetologa

KABINET ZA KARDIOLOGIJU
Telefon: 033 285-227, 285-221  III sprat.
Radno vrijeme: ponedjeljak, utorkak i srijeda i četvrtak od 09.00-14:00 sati.
Pregledi se zakazuju na Kabinetu za internu medicinu. (tel.285-221)

- Usluge pregleda kardiologa

KABINET ZA KARDIOLOŠKU DIJAGNOSTIKU
Telefon: 033 285-228. III sprat. Radno vrijeme od 08:00-14:00h sati.

Usluge iz oblasti kardiološke dijagnostike

- Ultrazvuk srca
- Ergometrijsko testiranje
- Holter – monitoring srčanog ritma

KABINET ZA GASTROENTEROLOŠKU DIJAGNOSTIKU
Telefon: 033 285-224. Sobe br. 309 i 310, III sprat
Radno vrijeme:
- ponedeljak i petak od 8.30 do 14.00 sati
- utorak i srijeda od 11.00 do 14.00 sati
- četvrtak od 9.00 do 14.00 sati
Pregledi se zakazuju. 

Usluge iz oblati gastroenterologije

- Gastroskopije i eventualne biopsije
- Gastroskopije sa polipektomijom
- Zaustavljanje krvarenja iz gornjih partija digestivne cijevi
- Rektoskopija
- Rektosigmoidoskopija
- Kolonoskopija i eventualna biopsija
- Zaustavljanje krvarenja iz donjih partija digestivne cijevi
- Kolonoskopija sa polipektomijom

KABINET ZA PULMOLOGIJU
Telefon : 033 285-217. Soba 301- II sprat.
Radno vrijeme: od 8.00 do 14.30 sati.
Pregledi se zakazuju.

Usluge iz oblasti pulmologije

Pregled pulmologa
- RTG grafija i skopija pluća
- Spirometrija sa funkcionalnim testiranjem pluća
- Bronhoskopija, bronhoaspiracija i bronholavaža
- Pleuralna punkcija
- Braš forceps i kateter biopsije bronha
- Biopsija pleure

KABINET ZA DERMATOVENEROLOGIJU
Telefon: 033 285-364. Soba br.222 – II sprat
Radno vrijeme: od 7.30 do 14.00 sati,

- Usluge pregleda dermatovenerologa

KABINET ZA INFEKTIVNE BOLESTI
Telefon: 033 285-473. Bivši izolatorij.
Radno vrijeme:
- Svaki radni dan 08:00-14:00h
Pregled se  zakazuje.

- Usluge pregleda infektologa

KABINET ZA REUMATOLOŠKE BOLESTI

Telefon: 033 285-241. 

Radno vrijeme: Utorak 09:00-11:00 i četvrtak 08:00-14:00 sati

ODSJEK ZA NUKLEARNU MEDICINU

Telefon : 033 285-366. I sprat
Radno vrijeme:
Scintigrafije: svaki radni dan od 8.30 do 14.00 sati (prema spisku najava pregleda).

Pregled pacijenata i vađenje krvi za hromonalni status štitne žlijezde.
Radno vrijeme: utorak, srijeda i četvrtak od 8,30 do 10.00 sati (prema spisku najava pregleda).

Konsultativni pregled pacijenata sa gotovim nalazima
Radno vrijeme:utorak, srijeda i četvrtak od 12.00 do 13.30 sati. (po narudžbi).
Pacijenti zakazuju pregled ličnim dolaskom na Kabinet sa uputnicom

Denzitometrija. Telefon: 033 285-133.
Radno vrijeme: ponedjeljak i petak od 8.30 do 13.00 sati.
Pacijenti zakazuju pregled ličnim dolaskom na Kabinet sa uputnicom.

Pregled pacijenata sa nalazima denzitometrije. Telefon: 033 285-133
Radno vrijeme: srijeda od 9.00 do 14.00 sati.

Usluge iz oblasti nuklearne medicine

- Pregled specijaliste nuklearne medicine
- Vađenje hormonalnog statusa štitne žlijezde
- Denzitometrija (DXA)
- Scintigrafija štitne žlijezde i bubrega
- Ventilaciona i perfuziona scintigrafija pluća
- Terapija radioaktivnim jodom

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

KURS ANESTEZIJE

Plakat SAF XVI