U Općoj bolnici je, u okviru realizacije redovne edukacije za fizioterapeutske tehničare i diplomirane fizioterapeute na Odjeljenju za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju održano još jedno predavanje.

O ulozi i značaju fizikalne terapije u liječenju entezopatija gornjih ekstremiteta govorio je dipl. fizioterapeut Mario Brajković.

 

PredavanjeFIz 1 Mario

 

PredavanjeFIz 2 Mario

Entezopatije su poremećaji perifernih ligamenata ili mišićnih hvatišta, tj. poremećaji locirani na mjestu veza ligamenata ili tetive za kost.

Smatraju se zapravo procesom a ne bolešću jer nastaju kao posljedica degenerativnih, upalnih ili metaboličkih reumatskih oboljenja, trauma, ponavljanih mikrotrauma ili poremećene statike.

Entezopatije su praćene bolom koji se razvija u slobodnim živčanim završecima - entezama.

Tvrdokorne su u liječenju i zahtijevaju dugotrajniji tretman, stoga je veoma važno što ranije postaviti dijagnozu, a fizikalna terapija je osnovna komponenta liječenja.

Osnovni cilj predavanja je pokazati da fizikalna terapija ima pozitivno djelovanje kod liječenja entezopatija gornjih ekstremiteta. Analizirana je baza podataka Opće bolnice te je evidentirano da su na Odjelu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u periodu od godinu dana zbog entezopatija gornjih ekstremiteta liječena 32 pacijenta. Procjena bola rađena je Vizuelnom analognom skalom (VAS skalom) koja se u praksi najčešće i koristi. Od bolesnika je traženo da na 10 centimetara dugoj crti označe mjesto koje odgovara jačini bola, nakon čega se s druge strane milimetarske ljestvice očita VAS broj.

Prosječna ocjena bola prije fizikalnog tretmana bila 8,7 a nakon fizikalnog tretmana 5,1 što nam pokazuje da je fizikalni tretman bio uspješan.

DOWNLOAD PREZENTACIJE

Download icon

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

KURS ANESTEZIJE

Plakat SAF XVI