Bazen OFMIR

U periodu od 24. 06. do 29. 08. 2016 izvršena je nužna rekonstrukcija instalacija terapijskog bazena na Hidroterapijskom punktu Odjeljenja za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš". Nakon toga, pristupilo se generalnom čišćenju i uzimanju uzoraka vode na mikrobiološku analizu. Budući da su svi nalazi uredni, Hidroterapijska jedinica počinje ponovo sa radom od ponedjeljka, 05. 09. 2016.godine.

Bazen OFMIR2
Generalna sanacija Hidroterapijskog punkta urađena u periodu od 2001.- 2002. godine. Od tada, Hidroterapijski punkt radi u punom kapacitetu i kao takav jedinstven je u Kantonu Sarajevo, te je posebno obilježje Odjeljenja za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Opće bolnice.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

Akreditacija OBS Akaz Small

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI