Akaz 21016

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH, kao ovlašteno tijelo u oblasti poboljšanja kvaliteta u zdravstvu, 15. 09. 2016. godine , počela je edukaciju uposlenika Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš". Programom edukacije obuhvaćeni su člnanovi Komisije za kvalitet, koordinatori zaduženi za kvalitet odjela, te sve glavne sestre odjeljenja/odsjeka.

Akaz 21016 1
Tokom dvogodišnje edukacije zdravstveni stručnjaci će uposlenicima Opće bolnice pružiti stručnu podršku u procesu uspostavljanja sistema kvaliteta sigurnosti zdravstvenih usluga kako bi pripremili sve uslove da se Bolnica akredituje u skladu sa važećim akreditacijskim stndardima.

Akaz 21016 2

Misija i vizija

Misija

JU OBS

Akreditacija OBS Akaz Small

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI