Mersiha H Cum1

Za uposlenike Odjeljenja urgentne medicinu Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš", med. teh. Mersiha Hondo održala je predavanje o tehnici plasiranja i vađenja trajnog urinarnog katetera.

Mersiha H Cum2

Neki bolesnici imaju potrebu za postavljanjem trajnog urinarnog katetera (permanentni kateter), dok je kod drugih potreba samo privremena (intermitentni kateter). Permanentni kateteri postavljaju se najčešće na nekoliko nedjelja, a redovna promjena katetera vrši se na 21-dan, po potrebi i ranije.
Postavljanje bi trebalo izvoditi pažljivo radi sprječavanja povreda ili infekcije.
Oprema:

  • Sterilan kateter – od lateksa ili silikonski (veličine katetera su od 10 do 22 Ch, za odrasle su od16 do 18 Ch)
  • Špric napunjen sa 10 ml fiziološkog rastvora
  • Sterilne rukavice
  • Sterilna gaza
  • Antiseptičko sredstvo za čišćenje
  • Posuda za urin
  • Sterilna kesa za sakupljanje urina
  • Sterilni vodorastvorljivi lubrikant – Lidocain gel

Permanentni kateteri kod bolesnika mogu uzrokovati infekciju mokraćnih puteva. Stoga pacijenti koji imaju kateter treba da unesu najmanje 1,5 litru urološkog čaja dnevno. Urinarni kateter može plasirati medicinski tehničar po nalogu ljekara ili sam ljekar, pridržavajući se pri tome određenih pravila.

D O W N L O A D

Download icon